För att få använda Vårdförbundets bilder i bildgalleriet krävs att du godkänner våra användarvillkor. Dessa finns beskrivna nedan och godkänns när du laddar ner en bild.

Användarvillkor för Vårdförbundets bilder

Användarvillkoren innebär att du godkänner att:

  1. Vårdförbundets bilder får användas för professionellt bruk i sammanhang där Vårdförbundet förekommer eller är avsändare, såvida inget annat framkommer för aktuell bild.
  2. Vårdförbundets bilder får användas av dig som är förtroendevald i Vårdförbundet och som behöver bilder i din roll som förtroendevald.
  3. Vårdförbundets bilder får användas av dig som är medlem i Vårdförbundet i sammanhang där Vårdförbundet ingår.
  4. Vårdförbundets bilder får inte användas för privat bruk eller i kommersiellt syfte (med kommersiellt syfte avses exempelvis reklam för externa företag, enskilda produkter eller tjänster genom exempelvis annonsmärkta trycksaker).
  5. Fotograf ska alltid anges.
  6. Vid professionellt bruk ska förutom fotograf även källa anges (Vårdförbundet).
  7. En ny nedladdning av bild från bildgalleriet måste alltid ske för varje enskilt användande av en bild (detta eftersom det kan ha tillkommit nya villkor och/eller användningsrestriktioner för aktuell bild sedan du senast laddade ned samma bild).
  8. En bild från Vårdförbundets bildgalleri får inte på något sätt överlåtas till tredje part.
  9. Exempel på kanaler där Vårdförbundets bilder får användas är tryck, webb, sociala kanaler, inbjudningar, informationsblad med mera, under förutsättning att användarvillkoren uppfylls.

Till Vårdförbundets bildgalleri