Inbjudan till alla skolsköterskor

Vårdförbundet bjuder in dig som är medlem och arbetar som skolsköterska i Östergötland.

Dagen är inriktad mot arbetsmiljö, personcentrerad vård och självskadebeteende hos barn och ungdomar.

Medverkande:

Thérèse Eriksson, författare och föreläsare som arbetar med att sprida kunskapoch förståelse för ätstörningar och självskadebeteende. Utbildad beteendevetare med en fil.kand. i psykologi från Lunds universitet.

Maria Ljung, styrelseledamot, Vårdförbundet avdelning Östergötland

Helena Eriksson, ordförande, Vårdförbundet avdelning Östergötland

Dagen är gratis och vi bjuder på fika och lunch. Fråga din arbetsgivare om möjlighet till ledigt med lön denna dag.

Tid: tisdagen den 1 november 2016, kl 08.30 - 16.00
Plats: Lagerbladet, Snickaregatan 22, Linköping

Anmäl dig gärna direkt men senast den 26 oktober.

Varmt välkommen!

Carina Wennerström och Eva Edelönn

Vårdförbundet
Avdelning Östergötland