Vi har en gemensam beskrivning av vad som ingår i att vara förtroendevald. Här finns två snabba sätt att få koll på uppdragsbeskrivningen.

  • Börja gärna med att läsa själva uppdragsbeskrivningen. Den är beslutad av Vårdförbundets styrelse och gäller för alla som är förtroendevalda i Vårdförbundet.

  • Läs berättelser från andra förtroendevalda! Förtroendevalda berättar.

  • Berätta för medlemmarna om uppdraget! Ha gärna uppdragsbeskrivningen som extra stöd.

Extra allt