Med kunskap och stöd blir det lättare att kunna påverka lönen och löneutvecklingen.

Kunskap är makt!

  • Plugga på. Läs igenom om löneprocessen här och sätt dig in i vad den innebär så att du kan hjälpa och förklara för dina kollegor. Löneprocessen pågår ju i olika delar under hela året, så det är en ständigt aktuell fråga. Ligger du steget före kan du förbereda dig för nästa fas, som annars kan vara överspelad för året.

  • Kolla upp! Ta reda på vad andra i er yrkesgrupp har för lön.  Lönestatistiken (bakom inloggning) hittar du här

    Att ha koll på hur era löner utveckling, lönespridning och hur ni ligger till jämfört med andra kan ge argument för att påverka lönerna på er arbetsplats.

  • Prata. Bidra till ett klimat där det känns okej att prata om era löner, löneutvecklingen och lönespridningen med varandra. Öppenhet ger alla en uppfattning om hur lönerna ligger på just er arbetsplats och hjälper er att se vad ni har att jobba på. Påminn om att lönen inte bara bestäms under lönesamtalet, utan skapas varje dag i det arbete som medarbetaren utför i verksamheten.

  • Samverka. Lönekriterierna ska samverkas på APT (Arbetsplatsträff)  och vara väl kända av alla. Var det länge sedan ni såg över lönekriterierna? Har verksamheten och kraven förändrats? Finns det avtal som påverkar lönekriterierna?