Som förtroendevald kan du hamna i samtal som är både jobbiga och svåra. Vad kan du göra för att stötta och hjälpa dina kollegor?

Här är några tips på hur ni kan få till ett bra snack.

  • Skapa bra förutsättningar. Det är viktigt att ni inte är stressade under samtalet. Finns inte tiden här och nu så boka hellre ett möte.

  • Prata ostört. Se till att ni får vara i fred när ni pratar. Finns inget rum på arbetet, kanske ni hellre ska ses på ett kafé i närheten.

  • Hitta rätt nivå. Var noga så att ni förstår varandra. Ställ frågor och upprepa för att kontrollera att du förstått rätt och att din kollega förstår dig. Var tydlig när du förklarar vad du och Vårdförbundet kan göra för att hjälpa. Ta inte för givet att andra har samma kunskap som du.

  • Lyssna noga. Ofta finns ett behov av att prata av sig. Du kan hjälpa mycket genom att bara finnas där. Känn inte att du behöver ha svar på allt, be att få kolla upp saker och återkomma om du behöver. Ta kontakt med Vårdförbundet eller avdelningsstyrelsen om du behöver stöd.

  • Återkoppla alltid. Glöm inte bort att följa upp om du lovat svar på några frågor. Men hör också efter hur det gått och hur din kollega mår.