Alla arbetsplatser är olika. Börja med att skapa er en gemensam bild över arbetsmiljön på just er arbetsplats.

  • Försök att sätta er in i hur arbetsmiljön ser ut hos er. Finns några risker, problem eller orosmoment? Vad kan behöva förbättras och/eller förebyggas? Ta tillfället när ni ses, i samband med en arbetsplatsträff, eller boka ett separat möte. 

  • När ni har en bild av hur arbetsmiljön ser ut, prata då igenom hur arbetsmiljöarbetet ser ut. 

Extra allt!