Arbetsmiljöverktyg för dig som förtroendevald

Du är Vårdförbundet! Vi arbetar för att våra medlemmar ska ha det bra och sedan bättre. En väg är att använda våra arbetsmiljöverktyg som Vårdförbundet tagit fram i samarbete med SKL och samtliga fack. Vi är nu överens -det här är bra! Dessa ska vi använda. I det är du och dina kollegor på din arbetsplats avgörande. Vi gör skillnad!

Vårdförbundets arbetsmiljöutbildning för skyddsombud

 • Vår arbetsmiljö - webbutbildning i Vårdförbundets Kunskapsrummet. Webbutbildning för dig som är skyddsombud. I den här utbildningen får du lära dig om arbetsmiljölagstiftningen, det systematiska arbetsmiljöarbetet och din roll som skyddsombud på arbetsplatsen. Den här webbutbildningen hittar du i Kunskapsrummet genom Aktiviteter och utbildningar. 

Verktyg genom Sunt Arbetsliv

Gå direkt till Verktygen på Sunt Arbetsliv

Vill du skapa en frisk arbetsplats?
Våra verktyg är baserade på forskning och testade av kollegor till dig.

Här hittar du riktigt bra stöd på vägen!

 • Arbetsmiljöutbildningen - gemensam bas för skyddsombud och chefer
 • OSA-utbildningen - Gemensam bas för chefer och skyddsombud
 • Bättre möten - Utveckla er kommunikation
 • Digi-ronden - För bättre digital arbetsmiljö
 • FAS Dialogverktyg - För ett hållbart arbetsliv
 • OSA-kollen - Jobba tillsammans med organisatorisk och social arbestmiljö
 • OSA-kompassen - Vägarna till föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Stress och balans - Testa din stressnivå
 • Vasst och säkert - Arbeta stick- och skärsäkert
 • Vår arbetsmiljö - Undersök och utveckla tillsammans
 • Vård i annans hem - Stöd för en bättre arbetsmiljö