Arbetsmiljöverktyg för dig som är förtroendevald

Du är Vårdförbundet! Och tillsammans arbetar vi för att vi ska trivas och må bra på jobbet. Använd gärna arbetsmiljöverktygen från Suntarbetsliv som vi har tagit fram i samarbete med SKR och andra fackliga organisationer.

Vårdförbundets arbetsmiljöutbildning för skyddsombud

Börja med att gå Vårdförbundets webbutbildning Vår arbetsmiljö för dig som är förtroendevald/skyddsombud. Lär dig om  arbetsmiljölagstiftningen, det systematiska arbetsmiljöarbetet och din roll som skyddsombud på arbetsplatsen. 

Till utbildningen Vår arbetsmiljö (kräver inloggning)

Verktyg genom Suntarbetsliv

Suntarbetsliv bidrar med kunskap, stöd och inspiration i arbetsmiljöarbetet. Suntarbetsliv drivs av Vårdförbundet tillsammans med andra fackliga organisationer och i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona. Målet är friska arbetsplatser där människor mår bra och arbetar tillsammans. Lägg lite tid på att få en överblick över allt värdefullt som Suntarbetsliv erbjuder. 

Till alla verktyg hos Suntarbetsliv

Suntarbetsliv erbjuder verktyg och guider inom dessa områden

  • SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete)
  • Kommunikation
  • Ledarskap och organisation
  • Fysisk arbetsmiljö
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Hållbar rehabilitering