Att samverka innebär inte bara att du har insyn utan kräver också ditt intresse och engagemang. Så här gör du för att skaffa koll på läget.

  • Ta reda på om ni har ett samverkansavtal på din arbetsplats. En del arbetsgivare, särskilt privata, saknar det. Finns det inte på din arbetsplats vill vi gärna hjälpa er att få ett. Hör av dig till din lokala avdelning så berättar vi mer! Tills ni får ett är det Medbestämmandelagen och Arbetsmiljölagen som styr.

  • Har ni ett samverkansavtal, läs det! Vad står där? Vilka områden är reglerade? Det ser olika ut beroende på var man jobbar, därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller just hos er!

  • Undersök hur din lokala samverkansgrupp ser ut. Vilka och hur många som sitter där kan variera mellan olika arbetsplatser men gemensamt är att arbetsgivare, lokala fackliga företrädare och skyddsombud alltid ska vara representerade.

  • Läs på vad din roll innebär och vad du har mandat att göra utifrån din avdelnings delegationsordning.