På samverkansmötena är du dina kollegors öron och röst. Du behöver både vara uppmärksam på vad som sägs men också lyfta de frågor som är viktiga för er. Och se till att allt skrivs ned!

  • Var engagerad under samverkansmötena.

    Även om arbetsgivaren ansvarar för att föra protokoll, kan du poängtera om det är något särskilt du vill ska stå med. Är ni oeniga i någon fråga är det viktigt att också det kommer med i protokollet. Även om du lyft frågor som du inte fått gehör för. Det kan du använda er av om ni behöver gå vidare med något.

  • Du har också rätt att ajournera – pausa - om du känner att du behöver diskutera igenom fakta och förslag ordentligt. Ring din styrelse eller ombudsman om du behöver.

  • Läs protokollet ordentligt efteråt innan du skriver på det. Red ut sådant som är oklart, skriv inte på förrän allt är tydigt och korrekt.

  • Börja snart med att planera inför nästa samverkanstillfälle. Prata med dina kollegor om vilka frågor som är angelägna att lyfta eller driva vidare.

  • Påminn också dina arbetskompisar om olika vägar och forum som finns för att lyfta frågor som känns viktiga.