Se på samverkan som ett sätt att påverka. När det blir dags för samverkansmöten är det viktigt att du förbereder dig.

Du kan till exempel förbereda dig genom att:

  • Hitta personer i gruppen att ta hjälp av. Det är både roligare att vara fler men framförallt blir ni också starkare.

  • Ta egna initiativ. Tänk på att samverkan inte bara är på arbetsgivarens premisser. Du har rätt att lyfta de frågor som du tycker är viktiga. Anmäl när kallelsen kommer vilka punkter du vill lägga till.

  • Och du, tänk på att ett samverkansmöte inte ska komma som en överraskning. Arbetsgivaren ansvarar för att inbjudan och dagordning skickas ut i god tid. Det ska vara tydligt på kallelsen vad mötet gäller. Förhandlingar och informationsmöten ska inte slås ihop, utan en förhandling ska alltid föregås av ett informationsmöte.