Vad ingår i medlemskapet? En hel del! Klart lönsam historia på så många sätt. Men medlemskapet är också ett mindset. Låt oss börja.

  • Ha koll! Håll dig uppdaterad om vad som ingår i medlemskapet och vad som är nyttan med att vara medlem. Surfa runt en stund varje vecka på vardforbundet.se/medlemskap

  • Fundera över medlemskapet. Sortera tankarna i tre spår:

    • Vad får medlemmarna för personligt värde av medlemskapet
    • Vad är nyttan för hela kollektivet?
    • Hur kan vi på vår arbetsplats skapa stort medlemsvärde för oss?