Som förtroendevald funkar du som en länk mellan arbetsgivaren och dina kollegor, och ska föra information fram och tillbaka. Det är alltså ditt jobb att hålla alla informerade om vad som händer – både med frågorna ni driver på arbetsplatsen och om Vårdförbundet i stort.

Här får du några tips

  • Ha möten. Se till att träffas regelbundet. Locka till samtal och öppenhet. Lyft frågor och saker som inte fungerar på er arbetsplats.

  • Håll alla uppdaterade. Berätta för dina kollegor vilka fackliga frågor som är aktuella och drivs just nu. Lyssna på frågor och funderingar.

  • Återkoppla alltid. När du haft ett möte med arbetsgivaren återkom alltid till dina kollegor efteråt. Berätta hur det gått, vad som sagts och vad som blir nästa steg.