Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Nu är det sommar och semestertider!

Ovisshet gällande sommarsemester i vården är mer regel än undantag trots att vi nu börjar lägga pandemin bakom oss. Jag får ofta höra hur ni medlemmar beskriver en ovisshet kring er egen semesterplanering och inte minst en oro för vården i stort.

 

Att vården nu på många ställen blivit helt beroende av att Vårdförbundets medlemmar tar extrapass och säljer sina välförtjänta och behövliga semesterveckor. Så här kan det inte få fortsätta. Nu måste våra politiker leva upp till sina vallöften inför sommaren 2023!

Återhämtning och ersättning

Vårdförbundet ser att återhämtning är det absolut viktigaste för våra medlemmar. Om du som medlem ”säljer” och flyttar semesterveckor så anser vi att du ska få dem beviljade redan nu så du vet när du får din återhämtning.

Vårdförbundet har inte tecknat avtal om ersättningar under sommaren, utan de ersättningsnivåer som finns gällande flytt av semesterveckor och extrapass är ensidiga arbetsgivarbeslut. Olika arbetsgivare erbjuder olika lösningar inför sommaren. Vi har däremot varit med och försökt påverka för att få till högre ersättningsnivåer.

Fråga om ersättning!

Slutligen  uppmanar vi er medlemmar att alltid fråga om ersättning, gärna skriftligt innan eventuella schemabyten och extra arbetspass. Om ditt schema förändras med mindre än tio dagar har du alltid rätt till förskjuten arbetstid.

 

Årets lönerevision

Nu har det gått en tid sedan Vårdförbundet och SKR, Sveriges Kommuner och Regioner,  kom överens om ett nytt avtal, HÖK 22. Efter att centrala parter var överens startade arbetet lokalt här i avdelning Örebro med att möta alla våra arbetsgivare i länet.

Arbetstider och arbetsvillkor

Det som är nytt i avtalet är bland annat flera ”koll och kontroll” punkter kopplat till arbetstider och arbetsvillkor. Vårdförbundet ska tillsammans med arbetsgivaren följa mer- och övertidsuttag samt hur beredskap och jour används i verksamheterna. Vi ska även följa upp hälsosam schemaläggning genom att se över arbetspassens längd och att det uppfyller kravet om dygnsvila. Detta är som sagt nytt och planen för hur och när vi ska genomföra dessa uppföljningar är inte helt färdig än. Observera att detta inte innebär ett totalt förbud mot exempelvis långa arbetspass men det får inte bli en dålig lösning för att det fattas personal. Vårdförbundet ser att vi måste få till hälsosamma arbetstider för våra medlemmar så att ni alla får förutsättningar att orka arbeta i vården ett helt yrkesliv.

Lön och HÖK 22

Avtalet är oförändrat avseende lön, vi har fortsatt ett sifferlöst avtal och ska lönesättas individuellt och differentierat. Särskilt yrkesskicklighet och därmed erfarenhet ska fortsatt värderas. För att förstå vad det innebär att vara särskilt yrkesskicklig så rekommenderar jag er alla att se de filmklipp med Jonna Bornemark, professor i filosofi, som finns i kunskapsrummet när du är inloggad på Vårdförbundets sida.  

Jag vill se klippet med Jonna Bornemark

 

Medlemmar i region eller kommun

Jag kan i skrivande stund endast redovisa det övergripande utfallet för våra två största arbetsgivare:

  • Region Örebro län: 2,73 procent 
  • Örebro kommun: 2,92 procent

Observera att det inte innebär en individuell garanti för att alla får denna procent eftersom vårt avtal är individuellt och differentierat. En total översikt med övriga kommuner redovisas efter sommaren.    

Både regionen och våra kommuner i länet har som mål att er nya lön ska betalas ut i juni och då retroaktivt från 1 april.

Viktigt med lönesättande samtal

Jag hoppas att ni alla blivit erbjudna ett lönesättande samtal där ni fått besked om er nya lön och då också har möjlighet att få en motivering till den. På många arbetsplatser får man själv boka in sig på dessa samtal och det rekommenderar jag att ni gör.

Vårdförbundet är inte nöjda med detta resultat och kommer fortsätta kämpa för att våra medlemmar ska ha möjlighet för en lönekarriär under hela sitt yrkesliv!

Region Örebro län

I regionen fick vi dock en glad överraskning om en extra lönesatsning till Vårdförbundets yrkesgrupper i vårdnära verksamhet. Denna satsning kommer utöver årets lönerevision och kommer betalas ut retroaktivt från 1 april. Det är ett politiskt - och ensidigt arbetsgivarbeslut hur dessa extra lönemedelspengar kommer att fördelas. Vårdförbundet har inte varit inbjuden till några förhandlingar men är naturligtvis glada att denna extra satsning tillfaller våra medlemmar och berör samtliga professioner som vi företräder.

Jag ser detta som att politikerna har hört vad vi och ni medlemmar signalerar om läget i vården och jag ser det som ett steg i rätt riktning. Vi fortsätter att kämpa tillsammans för bättre villkor inom såväl regionen som alla våra kommuner, privata och statliga arbetsplatser. Vi ska påverka där vi kan i dessa valårstider.

 

Kongress

Avdelning Örebros åtta kongressombud har nyligen deltagit på Vårdförbundets kongress som lägger grunden för de kommande fyra åren. Det var tydligt att våra medlemmars arbetsvillkor och arbetsmiljö är de frågor som vi ska fortsätta påverka och fokusera på. Det måste bli hållbart att arbeta inom vården och i våra professioner. Vi måste få rätt förutsättningar för att kunna arbeta ett helt yrkesliv utan att riskera vår egen hälsa!

 

Hösten och årsmöte

Känns nästan lite deppigt att avsluta med att skriva ordet HÖST – men fakta är att efter sommaren kommer hösten. Vi har bokat ett årsmötesdatum till onsdagen den 28 september. På detta möte kommer vi att hålla fyllnadsval:

  • 1 styrelseledamot
  • 1 kongressombudsersättare
  • 1 valberedare

Så om du går in på vår hemsida nu har du möjligheten att nominera till de olika uppdragen samt att skicka in motioner till årsmötet.

Mer om: Nominera 

Mer om: Motioner

 

Sist men inte minst viktigt!

Tveka aldrig att höra av dig om du har frågor till oss. Ring via Vårdförbundet direkt 0771 420 420 eller maila: info.orebro@vardforbundet.se 

Vi kommer även denna sommar spontan besöka olika arbetsplatser i länet så kanske vi ses.

 

Ni är alla ovärderligt viktiga för vården och jag är stolt över att få företräda er alla medlemmar i Vårdförbundet avdelning Örebro.

Med detta önskar jag er alla en riktigt fin sommar!

Ulrika Hedelind
Ordförande avdelning Örebro

Sommarsemester - vad gäller?

Vad bör jag tänka på om arbetsgivaren vill att jag flyttar min semester? Läs de vanligaste frågorna och svaren kring sommarsemester.

Regler för sommarsemestern
Ny guide: Bra att veta innan du skriver på

Har du fått ett nytt jobb och står i startblocken? Vad behöver du ha koll på innan du skriver på anställningsavtalet? Kolla igenom vår digitala guide "Hallå, innan du skriver på".

Här finns guiden
Rabatt på tågresor med SJ

Bokar du din sommarresa mellan 1 och 10 juni får du 20 procent rabatt som medlem. Du som är medlem har alltid 10 procent rabatt på tågresor med SJ.

Till rabatten
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -