Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Tänk på DIG i sommar!

Vårdförbundet har jobbat hårt med att värna 4 veckors sammanhängande semester för de som vill och det är glädjande att ledande regionpolitiker lovar att det ska bli så. Att bevilja semestrar är en sak, hur sommarschemat blir och vilka som ska bemanna är en annan. Här får du veta mer om vilka rättigheter du har och vad du ska tänka på om sommarens jobb och ledighet inte blir som som du önskat.

Förtroendevalda på arbetsplatserna rapporterar att i en hel del verksamheter verkar det också bli så att medarbetarna får 4 veckors sammanhängande semester, även om veckorna kanske inte infaller exakt när en vill ha dem. Men vi vet också att överenskommelser, på individuell basis, har gjorts om att flytta semester utanför perioden juni-augusti. Förtroendevalda och medlemmar vittnar också om en enorm trötthet och ett stort behov av återhämtning.

Vad gäller vid övertid?

Att bevilja semestrar är en sak, hur sommarschemat blir och vilka som ska bemanna är en annan. Vårdförbundet ser att semestrarna är beviljade innan sommarschemana är klara. Vi ser därför stora risker med kompetensförsörjningen och att vi som arbetar får ta mycket övertid. Enligt arbetstidslagen får 200 timmar övertid (eller mertid för den som är deltidsanställd) tas ut under ett år per arbetstagare om arbetsgivaren har behov  av det, till exempel vid tillfälligt ökad arbetsbelastning, dock max 50 timmar per kalendermånad.

Utöver det kan arbetsgivaren, om den har särskilda skäl, ta ut 150 timmar särskild övertid (särskild mertid vid deltidsanställning) på ett år. Särskilda skäl kan vara t ex ett hastigt uppkommet behov av specifik kompetens eller behov av utökad bemanning. Arbetsgivaren ska kunna redovisa de särskilda skälen. Vårdförbundet menar att det handlar om en nyuppkommen situation som inte kunnat förutses. Utöver det beskriver arbetstidslagen nödfallsövertid som kan tas ut vid kris och katastrof som inte kunnat förutses. För dig som medarbetare är ersättningen densamma, oavsett vilken typ av övertid/mertid det är.

För att sätta det i perspektiv; 200 timmar= 5 veckor= ett års samlade semesterdagar (räknat på 40-timmarsvecka och semesterlagens 25 semesterdagar per år).

Tänk på DIN hälsa!

När det kommer till övertid så tänk på din hälsa! Om du känner att du inte orkar, säg det till chefen! Om du inte får gehör, vänd dig till ditt skyddsombud om ni har ett sådant på arbetsplatsen. Givetvis kan du också kontakta Vårdförbundet Direkt, för att få stöd och hjälp. Du kan också vända dig till sjukvården och ev. få ett läkarintyg på att du inte bör/skall jobba övertid vilket du sedan kan lämna till chefen.

När det kommer till bemanningen så vet vi att vissa arbetsplatser har det bra under sommaren och andra har det otroligt skört när det kommer både till bemanning och kompetens. Glöm inte att skriva avvikelser, det är dessa som både din chef och eventuell framtidförtroendevald kan använda sig av för att få till en förändring.

Du är inte skyldig att vara tillgänglig på din ledighet

Vi vill också göra dig uppmärksam på att du inte har någon skyldighet att vara tillgänglig på din lediga tid. Du har rätt till rast även under sommaren,om inte annat avtalats. Och har du rast, men inte kan ta ut den på grund av arbetsbelastningen, så ska du ha övertidsersättning för den tiden. Du har inte någon skyldighet att ta extrapass, men kan bli beordrad att arbeta övertid om du inte har giltiga skäl som exempelvis avsaknad av barnpassning, sjukdom. 

Det är inte din uppgift att rädda vården i sommar. Du behöver vara rädd om dig själv för att orka ett helt yrkesliv. Du måste sätta syrgasmasken på dig själv först innan du kan hjälpa andra.

 

Rabatt på Linas Matkasse

Linas Matkasse erbjuder dig som medlem, en exklusiv rabatt på sina matkassar! Beställ valfri matkasse redan idag och få 25 procent rabatt på dina 8 första matkassar. Erbjudandet gäller fram till 31 januari 2023.

Klicka här för att läsa villkoren och ta del av erbjudandet!
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -