Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Nytt om din lön!

Information om löneförhandlingar för medlemmar i kommun och region i Östergötland. Det är huvudtemat i detta nyhetsbrev, signerat Emma Klingvall, avdelningsordförande Vårdförbundet Östergötland.

 

Vårdförbundet slöt i början på april en ny så kallad HÖK (Huvudöverrenskommelse) med Sveriges kommuner och Regioner (SKR) och Sobona (kommunala bolag).

HÖK22 reglerar bland annat våra löner, löneprocesser, arbetstider, övertid/mertid. Vi har fortfarande mycket i avtalet Allmänna Bestämmelser (AB) som också reglerar delar av detta.

Det lokala arbetet

Steget efter är att vi gör lokala överläggningar med varje arbetsgivare. Jag och vice ordförande Helene Esping har tillsammans med ombudsmännen Eva Edelönn och Michelle Dobos Sandell gemensamt arbetat med detta i länets 13 kommuner och i region Östergötland.

I våra 13 kommuner

I kommunerna är vi så gott som klara och medlemmarna får sina nya löner senast juni med retroaktivitet från 1 april. Flera kommuner har valt att prioritera Vårdförbundets medlemmar och lagt extra på våra löner för att chef ska kunna prioritera efter löneavtalet. Avtalets mål är en lönekarriär i yrket över tid där prioritering ska göras kopplat till erfarenhet, specialistkompetens och särskild yrkesskicklighet.

Tips på utbildningar

Vi har en definition och beskrivning av särskilt yrkesskickliga för att underlätta bedömningar, lönesättningar och lönebeskedsamtal. Det går även att se fyra korta filmer i Kunskapsrummet som du hittar när du loggar in på Vårdförbundets webb och går till Aktivitetsportalen. Där hittar du flera bra utbildningar för medlemmar.

Region Östergötland

I regionen har överläggningsarbetet dragit ut på tiden men vi har nu landat i ett överläggningsprotokoll som du hittar här:

Jag vill läsa överläggningsprotokollet med bilagor

Riktade pengar, men otydlig satsning

Det finns politiskt riktade pengar avsatta för specifika grupper – bland annat vissa av Vårdförbundets yrken. Dock har inte arbetsgivaren kunnat precisera hur dessa satsningar ska fördelas mer än utifrån vissa yrkesgrupper. Det finns inga ytterligare extra pengar för att chefer ska kunna prioritera och differentiera i gruppen – det vill säga för att kunna följa avtalets intentioner – något vi naturligtvis är starkt kritiska till. De har inte heller kunnat redogöra för hur arbetsgivaren ska kunna behålla och rekrytera framåt via lön som motivator. Vi vill tydligare se hur de kan visa uppskattning och höja värdet av våra livsviktiga professioner.

Vårdförbundet vill ha lönesatsning

Vi har även gjort påtryckningar på våra politiker för att de ska avsätta ytterligare medel för våra löner redan i år – utöver den satsning som de öronmärkt för vissa av Vårdförbundets yrken. Vi tycker att detta är av högsta vikt med tanke på den situation som råder i regionen och den oroväckande bild vi har av arbetsmiljön.

Det positiva är att det kommer att komma pengar in i systemet genom riktade satsningar – även om vi inte fått vara med och bestämma över dem.

Uppdatering kommer kring

  • Efter sommaren har vi flera arbetstidsavtal som kommer generera återhämtning och luft i schemat för många av er som arbetar i slutenvården.
  • Slutligen vill jag informera om den överläggning som vi kommer ha 13 juni utifrån Bilaga 3 i HÖK22 som handlar om arbetstid och övertid. Återkommer med mer information om den när vi är klara.

Med vänliga hälsningar

Emma Klingvall
Avdelningsordförande Vårdförbundet Östergötland

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -