Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Sommarplanering och löneöversyn

Hej, du som är medlem i Vårdförbundet avdelning Jönköping! Mitt sommarbrev handlar bland annat om sommarplanering - råd och tips kring din semester. Om hur vi har lyckats rekrytera fler medlemmar, vilket gör oss starkare! Samt en hel del annat betydelsefullt som vi gemensamt påverkat, så som att Aneby kommun har fått ett nytt AST-avtal. Vi säger grattis!

 

Nu är den åter här sommaren och semestern med vila, återhämtning och rekreation vilket du som medlem i Vårdförbundet mer än någonsin behöver efter nästan 1,5 år av pandemi. Semesterplanering är ett ständigt återkommande sommarproblem i och med bristen på Vårdförbundets yrkesgrupper. Detta blir extra tydligt nu under denna andra sommar med pågående pandemi.

Att vi har en pågående pandemi innebär inte att arbetsgivaren fritt kan hitta på egna semesterregler – semesterlagen och kollektivavtal gäller fortfarande och arbetsgivaren är skyldig att lägga ut semester under semesteråret i enlighet med de regler som gäller.

Du har rätt att begära semester och arbetsgivaren måste ge dig besked om din semester. Du som medlem behöver återhämtning och vila för att orka med det som kommer, oavsett om det är en fjärde våg av Coronapandemin eller vård som fått skjutas upp som ska hanteras.

Här kan du läsa mer om vad som gäller om semester.

 

Fler medlemmar gör oss starkare

Under år 2021 första tertial ser vi att avdelning Jönköping ökat något i medlemsantal och vi ha nu ca 80% i anslutningsgrad bland våra yrkesverksamma medlemmar i Jönköpings län. De två yrkesgrupper som ligger till grund för denna ökning är sjuksköterskor och biomedicinska analytiker vilka också är de som mest har synliggjorts i media både under 2020 och under våren 2021. Detta gläder oss, ju fler vi är ju starkare blir vi i vårt gemensamma påverkansarbete för bättre lön, villkor och arbetsmiljö.

På grund av den pågående pandemin har vi inte kunnat göra arbetsplatsbesök eller ha fysiska möten där vi fått träffa er medlemmar men också potentiella medlemmar, vilket vi verkligen både hoppas och längtar till, men vi önskar att detta ska kunna bli möjligt till hösten. Då vi ser att största framgången att rekrytera nya medlemmar är via förtroendevalda har våra verksamhetsområdesrepresentanter och samordnare därför arbetar än hårdare med att hålla kontakt med era förtroendevalda på arbetsplatserna genom telefonsamtal och digitala möten.

Vi har haft digitala seminarier för förtroendevalda i semesterplanering och arbetstidsförläggning, två ämnen som alltid varit viktigare men som mer än någonsin nu är i fokus då arbetsgivaren tänjt/tänjer så mycket man kan på våra lagar och gemensamma avtal.

Löneöversyn och kompetens

Arbetsgivarens svårigheter att kompetensförsörja löser man inte med försämringar utan med förbättringar vilket är en skälig lön för det arbete man utför och för det ansvar man tar, bra villkor och scheman som ger tillräcklig vila och återhämtning och inte minst en bra arbetsmiljö.

Vad gäller löneöversyn 2021 är inte alla kommuner klara ännu. Vi har haft avstämningar med Region Jönköpings län alla verksamhetsområden men vi har inte fått slutgiltiga resultatet ännu då lönen betalades ut först med junilönen med retroaktivitet från april månad. Med anledning av detta ber jag att få återkommer till hösten om hur löneöversynen utföll för 2021.

Ytterligare en glädjande nyhet är att avdelning Jönköping har fått ett nytt AST-avtal (Akademisk Specialisttjänstgöring) i år vilket är med Aneby kommun som också har uppmärksammats av lokal media samt Vårdfokus. Vi säger grattis till våra medlemmar i Aneby kommun.


Jag vill tillsammans med styrelsen i avdelning Jönköping önska dig en bra sommar och semester med så mycket vila och återhämtning som är möjligt för det är du väl värd!


Med vänlig hälsning,
Iréne Sjövall Sanned
Ordförande
Avdelning Jönköping
VÅRDFÖRBUNDET

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -