Inom ramen för arbetet med friskare arbetsplatser träffade Vårdförbundet i november 2017 ett nytt Avtal om samverkan och arbetsmiljö med SKL, som ersätter det tidigare avtalet FAS 05.

Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera samverkan på lokal nivå som bygger på en bra dialog, mod att pröva idéer och uppföljning av resultatet. I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö.

Genom ett lokalt samverkansavtal ska parterna smidigare kunna hantera både informations- och förhandlingsskyldigheten i MBL och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen.

– En attraktiv arbetsplats skapas genom goda möjligheter till delaktighet och inflytande, balans mellan arbete och fritid och möjligheter att ta ansvar och utvecklas professionellt, säger Annelie Söderberg, Vårdförbundets förhandlingschef.