Vårdförbundet Students styrelse

Vilka frågor som studentstyrelsen ska driva beslutas av dig som är medlem i Vårdförbundet Student. Den nya styrelsen för 2019/2020 valdes vid årsmötet den 9 november.

Årsmötet sätter agendan

Det är medlemmarna i Vårdförbundet Student som bestämmer vilka frågor studentstyrelsen ska driva. Det sker på årsmötet där engagerade studenter från hela landet deltar. Årsmötet beslutar prioriterade områden för verksamhetsåret och väljer vilka som ska sitta i styrelsen. 

Regelbundna styrelsemöten

Studentstyrelsen träffas regelbundet. Styrelsen planerar och genomför verksamheten, utbildas i vårdpolitiska frågor samt träffar och påverkar makthavare i vården.

Medlemmar i Studentstyrelsen 2019/2020

Ordförande Nadja Ståhl
Vice ordförande Nathalie Helin

Styrelseledamöter

Ann-Elise Hafvenström
Hossein Hammadi
Natalee Westman
Sarah Jermehag
Alexander Thomas
Amanda Sjöström
Nadia Lust Ackbarian