Vårdförbundet Students styrelse

Vilka frågor som studentstyrelsen ska driva beslutas av dig som är medlem i Vårdförbundet student. En viktig fråga som styrelsen arbetar med under 2016 är höjd kvalitet i verksamhetsförlagd utbildning.

Årsmötet sätter agendan

Det är medlemmarna i Vårdförbundet Student som bestämmer vilka frågor studentstyrelsen ska driva. Det sker på årsmötet där engagerade studenter från hela landet deltar. Årsmötet beslutar prioriterade områden för verksamhetsåret och väljer vilka som ska sitta i styrelsen. Nästa årsmöte kommer äga rum i oktober 2016.

Styrelsemöten en gång i månaden

Studentstyrelsen träffas en gång i månaden. Styrelsen planerar och genomför verksamheten, utbildas i vårdpolitiska frågor samt träffar och påverkar makthavare i vården.

Prioriterade frågor 2015-2016

Årsmötet 2015 beslutade att följande frågor ska prioriteras av styrelsen:

• Verka för höjd kvalitet i verksamhetsförlagd utbildning
• Ta fram förslag till en stadga för Vårdförbundet Student
• Behålla och utveckla samarbeten med andra studentfackliga organisationer
• Öka antalet medlemmar i Vårdförbundet Student och öka antalet engagerade medlemmar

Medlemmar i Studentstyrelsen 2016

Ordförande Sofia Persson, sjuksköterskestudent, Ersta Sköndals högskola.
Vice ordförande Joffen Kleiven, sjuksköterskestudent, Högskolan Väst.

Styrelseledamöter:

Linn Zimmerman, biomedicinsk analytikerstudent, Karlstad universitet.
Maria Blomkvist, sjuksköterskestudent, Malmö högskola.
Simon Josefsson, sjuksköterskestudent, Linneuniversitetet i Växjö.