Vårdförbundet Students styrelse

Vilka frågor som studentstyrelsen ska driva beslutas av dig som är medlem i Vårdförbundet Student. En viktig fråga som styrelsen arbetar med är höjd kvalitet i verksamhetsförlagd utbildning.

Årsmötet sätter agendan

Det är medlemmarna i Vårdförbundet Student som bestämmer vilka frågor studentstyrelsen ska driva. Det sker på årsmötet där engagerade studenter från hela landet deltar. Årsmötet beslutar prioriterade områden för verksamhetsåret och väljer vilka som ska sitta i styrelsen. 

Regelbundna styrelsemöten

Studentstyrelsen träffas regelbundet. Styrelsen planerar och genomför verksamheten, utbildas i vårdpolitiska frågor samt träffar och påverkar makthavare i vården.

Medlemmar i Studentstyrelsen 2017

Ordförande Viviana Lundberg, viviana.lundberg@vardforbundet.se
Vice ordförande Sophia Godau, sophia.godau@varforbundet.se

Styrelseledamöter

Jacqueline Hjertén, jacqueline.hjerten@vardforbundet.se
Amanda Ahlin, 
amanda.ahlin@vardforbundet.se
Emma Lindell, emma.lindell@vardforbundet.se
Oscar Martinez Martinez, oscar.martinez@varforbundet.se
Lovis Tjärnberg, 
Frida Wilck, frida.wilck@varforbundet.se
Klara Stenström, klara.stenström@varforbundet.se
William Grass, william.grass@varforbundet.se