Ordförande för Vårdförbundet Student

Sofia Persson studerar till sjuksköterska vid Ersta Sköndals Högskola. Hon valdes till ordförande 2015/2016 på Vårdförbundet Students årsmöte. Som ordförande för Vårdförbundet Student representerar hon alla 11 000 studentmedlemmar och leder studentstyrelsens arbete. Här kan du läsa om varför hon gjort de val hon gjort.

Yrket jag kommer tillhöra är fantastiskt

Jag är en skåning som flyttat till Stockholm och studerar till sjuksköterska vid Ersta Sköndal Högskola. Att jag skulle plugga till sjuksköterska var inte ett självklart val, men jag har alltid haft en vilja att hjälpa människor. Nu läser jag sista året. Ju närmare examen jag kommer desto gladare blir jag över mitt val att plugga till ett livsviktigt yrke inom vården. Yrket jag kommer tillhöra är fantastisk!

Hedersamt uppdrag att vara ordförande

Redan i termin ett valde jag att bli medlem i Vårdförbundet Student. Samma höst var jag på min första träff. Där blev jag superpeppad av mötet med andra engagerade studenter. Sedan dess har Vårdförbundet och Vårdförbundet Student varit en självklarhet för mig. Att vara medlem ger mig så mycket kunskap, kontakter, energi, vänner, glöd och pepp. Att bli vald till ordförande vid årsmötet 2015 var väldigt hedersamt. Det är verkligen ett fantastiskt uppdrag som jag är tacksam och känner mig stolt över.

Bli medlem du också

Jag uppmuntrar alla biomedicinska analytiker-, röntgensjuksköterske- och sjuksköterskestudenter att vara medlemmar i Vårdförbundet Student. Som medlem har du ett extra ess i rockärmen att dra fram när något knasar eller du undrar över något. Och du som vill har också möjligheten att engagera dig studentpolitiskt, det är verkligen roligt!