Nominerade inför årsmötet Vårdförbundet Student

Läs presentationerna av de som är nominerade till styrelsen och valberedningen för Vårdförbundet Student 2019/2020.

Nominerade styrelsen Vårdförbundet Student 2019/2020

 

Namn
Amanda Sjöström

Därför vill jag bli vald till ett styrelseuppdrag i Vårdförbundet Student
Jag är engagerad i min egen studentkår på Karolinska Institutet och vill nu fortsätta att engagera mig men på en högre och mer övergripande nivå.

Mina viktigaste frågor
Förbättra arbetsmiljön inom vården, framförallt för de studenter som är ute på VFU. Samt att förbereda sjuksköterskestudenter för arbetslivet.

Min utbildning
Sjuksköterskeprogrammet på Karolinska Institutet.

Min fackliga bakgrund
Medlem i Vårdförbundet sedan studiestart.

Detta har jag gjort som jag tycker är bra
Är engagerad i kåren och sektionen för sjuksköterskeprogrammet.

Detta tror jag kommer att vara viktigt för medlemmarna och Vårdförbundet Student om ett år
Att få vara delaktiga i framtida förändringar inom vården och att som student få kunskap om vad det innebär att vara nyexaminerad och börja arbeta.

 

Namn
Emilya Bislimova

Därför vill jag bli vald till ett styrelseuppdrag i Vårdförbundet Student
Jag vill vara med i styrelsen för Vårdförbundet Student och söker posten ledamot eftersom jag anser att organisationen jobbar med väldigt intressanta och viktiga frågor som rör studenter inom några av världens viktigaste yrken. Vi kommer att utgöra en viktig del av samhället vilket betyder att vi bör ha ett värdefullt och roligt studentliv.

Mina viktigaste frågor
De områden som rör min utbildning och spelar en stor roll för dess kvalitet är: en god kommunikation mellan högskolan och VFU, möjlighet till mer klinisk träning, stöd under studierna genom workshops och klinisk träning samt bättre och tydligare utformning och planering av utbildningen. Teoretisk såsom praktisk kunskap är viktig för vårt lärande och jag anser att det är avgörande att båda delarna är integrerade i varandra och att vi får en röd tråd genom studierna för att kunna växa som personer och framtid sjukvårdspersonal.

Min utbildning
Sjuksköterskeprogrammet

Min fackliga bakgrund
Ingen

Detta har jag gjort som jag tycker är bra
Jag har jobbat inom vården,  bloggat om min utbildning (och gör det fortfarande) och varit med Sjuksköterskesektionen på KI.

Detta tror jag kommer att vara viktigt för medlemmarna och Vårdförbundet Student om ett år
Uppbyggnad av utbildningarna, jämlik utbildning i hela landet, god lärande under VFU  och respekt från handledare, stöd och tydlighet under studierna.  Kommunikation med studenter från andra universitet och högskolor. Trygghet och förståelse inför det framtida arbetslivet.

 

Namn
Nathalie Helin

Därför vill jag bli vald till ett styrelseuppdrag i Vårdförbundet Student
Jag kandiderar till styrelseuppdraget vice ordförande i Vårdförbundet student. Jag ser det som ett stort privilegium och möjlighet att kunna vara med och påverka inte bara min utbildning men också mitt framtida yrke - jag vill förvalta den chans som nu ges genom att engagera mig i de vårdpolitiska frågor som föreligger och vara med och lyfta de frågor studentmedlemmar vill rikta fokus på och utveckla. Med mitt driv, hjärta och goda förmåga att samarbeta ser jag mig själv vara en positiv del av studentstyrelsen . För mig är det av största vikt att vi gör studenternas röster hörda och tillsammans arbeta mot en bättre utbildning som ger de bästa förutsättningarna för det kommande arbetslivet!

Mina viktigaste frågor
Mina hjärtefrågor är utvecklandet av våra professioner, en god arbetsmiljö och en rättvis löneutveckling.

Min utbildning
Röda Korset Högskola, Sjuksköterskeprogrammet, T3

Min fackliga bakgrund
Jag har under hösten arbetat för vårdförbundet i egenskap av studentinformatör. Det innebär att jag åkt runt i landet och informerat studenter som studerar till biomedicinsk analytiker, sjuksköterska och röntgensjuksköterska om vad vårdförbundet står för och vilka frågor vi driver. Syftet med tjänsten utöver att informera är att värva nya studentmedlemmar. Det har varit en oerhört lärorik höst hitintills där jag på kort tid erhållit kunskap om hur ett fackförbund fungerar och är uppbyggt, samt vikten av att vara med i just ett fackförbund och sist men inte minst - att tala inför en stor publik.

Detta har jag gjort som jag tycker är bra
Något som jag tycker jag lyckats med och som jag är stolt över är att jag - trots min tidigare svåra scenskräck - tagit mig an rollen som studentinformatör för att vara med och kämpa för våra professioners rättigheter!

Detta tror jag kommer att vara viktigt för medlemmarna och Vårdförbundet Student om ett år
Jag tror att kvalitetssäkra och följa upp våra praktikplatser, samt att undersöka en handledares kompetens kommer fortsatt att vara i fokus. Praktikplatserna utgör en sådan stor del av vår utbildning och är en fundamental del i vår väg till att bli sjuksköterskor - det är oerhört viktigt att studenterna ges de bästa förutsättningarna och de rätta verktygen för att utvecklas och lära på sin praktik.

 

Namn
Hossein Hammadi

Därför vill jag bli vald till ett styrelseuppdrag i Vårdförbundet Student
Jag vill bli vald till styrelseuppdrag i Vårdförbundet då jag vill ha möjlighet att göra skillnad. Som Röntgensjuksköterskestudent så vill jag råda bot på orättvisor, göra utbildningen mer attraktiv genom lika och ärliga villkor. Arbeta för ett gott samarbete och en bra kommunikation mellan Biomedicinsk analytiker, Sjuksköterskor och Röntgensjuksköterskor.

Mina viktigaste frågor

 • Göra den ekonomiska situationen tydlig och rättvis för studenter under VFU perioden på annan ort.
 • Göra VFU rapportering digital och likvärdig oavsett ort i Sverige.
 • Göra röstningen för mandat platserna digital för alla medlemmar i Sverige så att alla kan vara med och rösta.
 • Tydliga rutiner där arbetet under mandat perioden dokumenteras och följs upp av kommande generations styrelse, så att hårt arbete slutförs.
 • Förbättra kommunikationen mellan medlemmar och styrelse så att era röster hörs.
 • Arbeta för en rättvis utbildning där oavsett om du är Biomedicinsk analytiker, Sjuksköterska eller Röntgensjuksköterska är likvärdig med andra utbildningar.

Min utbildning
Just nu utbildar jag mig till Röntgensjuksköterska. Men tidigare så är jag utbildad flygmontör, flygmekaniker, drivit eget företag dessutom är jag utbildad inom transport (shipping).

Min fackliga bakgrund
Jag har tidigare inte varit fackligt engagerad men nu känner jag att detta påverkar mig och andras framtid inom det yrke jag har nu valt.

Detta har jag gjort som jag tycker är bra
Det jag har gjort som är bra är att välja denna utbildning och därför är det så intressant för mig att jag gör skillnad.

Detta tror jag kommer att vara viktigt för medlemmarna och Vårdförbundet Student om ett år
Att känna till hur stora vi är och att vi kan göra skillnad i samhället. Som medlemmar i Vårdförbundet så ska våra röster höras. Vi är många och vi är viktiga i vår kommande yrkesroll, tillsammans når vi ut till fler och blir starkare.

Namn
Ann-Elise Hafvenström

Därför vill jag bli vald till ett styrelseuppdrag i Vårdförbundet Student
Jag vill bli vald som styrelseledamot för att jag vill kunna vara med och påverka för BMA studenter i kommande arbetslivet samt att göra deras röst hörd både nationellt och internationellt.

Mina viktigaste frågor
Rättvisa löneförhandlingar för alla yrken inom Vårdförbundet. Jämställdhet och mångfald inom arbetslivet men även under studietiden.

Min utbildning
Biomedicinsk analytiker med inriktning laboratoriemedicin

Min fackliga bakgrund
Varit engagerad inom Programutskottet Medicinska Föreningen som PR-ansvarig, Spritansvarig och Internminister. Posten som spritis innefattade styrelseposition där jag är delaktig i verksamhetsutvecklingen för detta år på Medicinska Föreningen.

Detta har jag gjort som jag tycker är bra
Jag har haft väldigt god kontakt med säljare och leverantörer inom det senaste året och har därav kunnat få bättre avtal gällande situationer relaterat till studentsittningar.

Detta tror jag kommer att vara viktigt för medlemmarna och Vårdförbundet Student om ett år
Jag tycker att de frågor som tas upp nu förhoppningsvis ska ha kommit längre fram i utvecklingen men att det fortfarande kommer behövas fokuseras på rättvisa löneförhandlingar och möjligheten till att vidarutbilda sig.

Namn
Jeanette Kjellander

Därför vill jag bli vald till ett styrelseuppdrag i Vårdförbundet Student
För att kunna bidra med mitt engagemang i vårdfrågor.

Mina viktigaste frågor
Vård på lika villkor. Arbetstid. Lön.

Min utbildning
Undersköterska. Studerar nu till sjuksköterska vid Högskolan i Skövde termin två.

Min fackliga bakgrund

Detta har jag gjort som jag tycker är bra
Engagerat mig i utbildningsfrågor på högskolan. Har ett helhetsperspektiv i dialog med kollegor och chefer för att finna konstruktiva lösningar.

Detta tror jag kommer att vara viktigt för medlemmarna och Vårdförbundet Student om ett år
Enhetlighet och kvalitetsgranskning av sjuksköterskeutbildningen i landet. Hitta orsaken till varför sjuksköterskor inte vill stanna på sin arbetsplats och påbörja en lösning.

 

Namn
Nadja Ståhl

Därför vill jag bli vald till ett styrelseuppdrag i Vårdförbundet Student
För mig är ett förtroendeuppdrag något av det finaste man kan ha. Att få förtroende att leda en styrelse/organisation, föra den gemensamma talan och representera flera tusen andra studenter är stort och ärofyllt. Jag får ofta höra av andra att jag är en samhällsbyggare, det tror jag beror på att jag vill vara med och påverka och forma framtidens samhälle. Min vision för vårdförbundet student är att vi ska bli den bästa och starkaste studentorganisationen i landet. Vi ska ta täten och visa hur en engagerad studentorganisation ska arbeta med sina intresseområden. Det ska vara klart och tydligt och varenda en ska veta vilka Vårdförbundets studenter är och vad vi kämpar för! Jag tror att det är viktigt med en stark röst som tydligt kan argumentera för våra frågor. Det här är extra viktigt i dessa tider då våra blivande professioner ofta diskuteras, alltså vår framtid. Jag kan se mig själv leda och inspirera det laget som ska föra oss framåt och därför kandiderar jag till ordförande för Vårdförbundet student.

Mina viktigaste frågor

 • Fortsätta utveckla våra utbildningar i hela landet.
 • Trygg och bra handledning för nyexaminerade.
 • Bättre arbetsvillkor, hälsosamma scheman och mer inflytande i arbetslivet i våra kommande professioner.
 • Mer opinionsbildning, vi ska synas och höras överallt!
 • Vi ska påverka beslutsfattare och samhället. Våra blivande professioner diskuteras ständigt, vi ska självklart vara med i den debatten så att vi kan påverka vår framtid.
 • Vi ska våga ställa krav. Ingen kommer att klara sig utan oss i framtiden. Det är vi som ska bemanna svensk sjukvård.
 • Öka antalet medlemmar, fortsätta utveckla vår organisation och bli mer aktiva.

Min utbildning
Sjuksköterska termin 3 på Luleå tekniska universitet

Min fackliga bakgrund
Facklig-politisk ansvarig och valledare på Kommunal Norrbotten. Handledare på Landsorganisationen (LO). Har även erfarenhet av olika styrelseuppdrag och styrelsearbete. Under valrörelsen 2018 har jag lett valarbetet för Kommunal Norrbotten. I det uppdraget reste jag runt i länet, träffade medlemmar, gjorde arbetsplatsbesök och träffade många politiker. Jag utbildade andra förtroendevalda i bland annat samtalsmetodik, olika politiska frågor och hur vi opinionsbildar.

Detta har jag gjort som jag tycker är bra
Under åren som jag arbetat ideellt har jag varit med och startat upp en kvinnojour i Överkalix och Övertorneå kommun. Jag har arbetat med att påverka samhället, politiken och människor omkring mig på olika sätt med mina erfarenheter och kunskaper. Jag har engagerat mig politiskt och bland annat varit med och tagit fram ett valmanifest för att Norrbotten ska bli ett mer öppet och jämlikt län. I politiken har jag även suttit med i flera olika nämnder och styrelser, och haft olika ledande positioner. Oftast har jag varit den som lyft frågor om jämlikhet och jämställdhet och försvarat de svaga i samhället. Mitt engagemang har även gjort att fler har valt att engagera sig. Jag har fått andra att känna delaktighet och att vi alla är viktiga för framtidens samhällsbygge. För mig är det viktigt att alla kommer till tals och att ingen lämnas utanför. Jag prisades även för att vara den bästa medlemsvärvaren i Norrbotten i en av organisationerna jag arbetade ideellt för. Att skapa nätverk, kontakter och sprida skön och bra stämning är en av mina starkaste sidor. Jag är också målinriktad och vill att saker ska hända och ser till att det händer. Jag har även gått flera ledarskapsutbildningar och andra utbildningar som jag har stor nytta av.

Detta tror jag kommer att vara viktigt för medlemmarna och Vårdförbundet Student om ett år

 • Att fortsätta utveckla utbildningarna för våra professioner. Höjd kvalité på verksamhetsförlagd utbildning. Bättre samverkan mellan skolor - region/landsting, kommun.
 • Handledning - Höga pensionsavgångar i framtiden kommer innebära att blivande handledare har mindre arbetslivserfarenhet. Det kommer ställa högre krav på oss i vår framtida profession men även på studenter under verksamhetsförlagd utbildning.
 • Ingen har undgått att vården står inför stora utmaningar och vi kommer alla att drabbas på något sätt, därför tror jag att vårdförbundet student kommer att ha en enormt viktig roll i framtidens förändringsarbete. Det är våra studenters framtida yrken det oftast handlar om och då måste vi vara med och föra våra medlemmars talan.
 • Fortsätta arbetet med att bilda opinion kring hur viktiga våra yrken är för samhället och öka attraktiviteten så att fler vill utbilda sig.

Nominerade valberedningen Vårdförbundet Student 2019/2020

 

Namn
Oscar Martinez Martinez

Utbildning
Sjuksköterskeutbildning

Motivering
Med mina tre år inom studentstyrelse på Vårdförbundet Student så känner jag att nästa steg är att sitta i valberedningen för att ytterligare utveckla organisationen till nästa mandat period. Känner med min erfarenhet så vet jag hur det är att jobba i olika styrelse och vet hur viktigt det är med bra samarbete inom gruppen.

 

Namn
Sophia Godau

Utbildning
Biomedicinsk analytiker

Motivering
Min motivering är att jag har suttit i studentstyrelsen och även i en lokalavdelningsstyrelse i två år som ledamot, vice ordförande och ordförande. Jag har alltså en bra erfarenhet av att vara engagerad i Vårdförbundets styrelser och vet vad som efterfrågas av de olika rollerna i studentstyrelsen.
Jag har även ett brett kontaktnät, inte bara gällande sjuksköterskestudenter utan även biomedicinska analytikerstudenter, då jag själv har studerat till det.

Jag har även suttit i valberedningen för studentföreningar och samordnat valberedningen för Studentkåren i Sundsvall och har därmed mycket erfarenhet av valberedningsarbetet och valberedningars organisation.  Därför tror jag att jag är rätt person för uppdraget, pga min kompetens och för att min målsättning är att alla grundprofessioner ska vara representerade i den nationella studentstyrelsen.

 

Namn
Samir Mahbobi

Utbildning
Biomedicinska Analytikerprogrammet

Motivering
Jag har länge varit aktiv i vår studentsektion och drivit frågor inom vår program och jag vill att BMA, ssk och röntgen ssk ska få mer plats i samhället och få bättre förutsättningar. Därför är jag intresserad av att vara med i valberedningen för att välja rätt personer för det jobbet. Jag är osäker med hur mycket jag bidra då jag ska åka utomlands men jag ska försöka mitt allra bästa.