Kom ihåg att svara på årets VFU-enkät

Vi har skickat ut årets VFU-enkät. Genom att svara på enkäten är du med och påverkar en av de viktigaste frågorna för studenter – nämligen VFU. Svara senast den 13 maj!

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en av Vårdförbundet students hetaste frågor. Varje år skickar vi ut en enkät för att få en bild av hur verkligheten för dig som student ser ut. 

Fokus på utbildning och samverkan

En förutsättning för att vi studenter ska få den mest optimala VFU:n är att det finns en fungerande samverkan mellan lärosätena och vårdverksamheterna samt att vi studenter ska vara med och påverka våra utbildningar.  

I årets VFU-enkät har vi därför valt att lägga fokus på din upplevelse av din verksamhetsförlagda utbildning samt upplevelsen kring samverkan mellan utbildning och verksamhet. 

Vi tror att det finns stor potential att utveckla och förbättra utbildningen genom att öka studenternas inflytande och att skapa bättre samverkan mellan berörda parter. Målet för verksamheterna, lärosätena och studenterna är att alla studenter ska lyckas med sin utbildning men då krävs bättre förutsättningar för studenterna.  

Vi kommer att presentera resultatet från VFU-enkäten på VFU konferensen som Svensk Sjuksköterskeförening arrangerar under hösten.