Håll utkik efter VFU-enkäten

Är du student på termin 4, 5 eller 6? Då kommer du att få en digital enkät från oss i mitten på mars med frågor om din verksamhetsförlagda utbildning. Nadja Ståhl, ordförande Vårdförbundet Student hoppas att ni alla hjälper till och svarar på den. Svara senast den 26 mars.

VFU är en viktig del i din utbildning till biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och sjuksköterska. Vårdförbundet Student vill att du ska får ut det mesta av din utbildning och arbetar för att höja kvaliteten på VFU:n. Ett hållbart yrkesliv är en viktig fråga för Vårdförbundet och jag som ordförande i Vårdförbundet Student vill att du redan under din utbildning har förutsättningarna för ett hållbart yrkesliv.

En del i vårt arbete i studentstyrelsen är den enkät som går ut till studentmedlemmar som läser termin 4, 5 och 6. Det är sjätte året i rad som enkäten skickas ut och vår förhoppning är att så många som möjligt deltar i undersökningen. Genom att du deltar bidrar du till faktainsamling om hur ni studenter upplever kvaliteten på den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Resultaten kommer vi att sammanställa i en rapport med förslag på förbättringsområden som lärosäten och VFU ansvariga sedan kan ta del av.

Dela med dig av dina erfarenheter

Du som är studentmedlem och har lämnat din e-postadress till Vårdförbundet kommer att få ett mejl med länk till VFU-enkäten. Att svara på enkäten tar bara några minuter och dina svar är anonyma och mycket värdefulla.

Om du har några frågor är du välkommen att Nadja Ståhl, ordförande Vårdförbundet Student, nadja.stahl@vardforbundet.se

Det vore en stor hjälp om du vill dela med dig av dina erfarenheter. På så sätt bidrar du till en utveckling av utbildningen och att våra framtida blivande kollegor får en verksamhetsförlagd utbildning av högsta kvalitet.

Tillsammans är vi starka!

Nadja Ståhl, ordförande Vårdförbundet Student