Vad tycker du att Vårdförbundet Student ska arbeta för - skicka ditt förslag

Vad tycker du att Vårdförbundet Student ska fokusera på kommande år? Du som är studentmedlem kan skicka ditt förslag till Vårdförbundet Students årsmöte den 10 oktober.

Vilken fråga är viktigast för dig? Vad tycker du att studentstyrelsen borde fokusera på kommande år? Vilka frågor tycker att Vårdförbundets studentstyrelse ska fokusera på framöver? Ingen fråga är för liten eller för stor.

Lägg ett förslag till årsmötet med det du vill påverka. Skicka ditt förslag senast den 25/10 till Viviana Lundberg, ordförande i Vårdförbundet student, viviana.lundberg@vardforbundet.se.