Kandidater till styrelsen för Vårdförbundet Student 2017/2018

Den 20-21 oktober har Vårdförbundet Student årsmöte och då utses den nya styrelsen för 2017/2018. Här hittar du kandidaterna.

Kandidater 

 

Amanda Ahlin- kandiderar till vice ordförande

Mitt namn är Amanda Ahlin, jag är 24 år och läser fjärde terminen till sjuksköterska på Högskolan i Skövde. Jag kandiderar till posten som vice ordförande i Vårdförbundet Student.

Jag vill bli vald för att jag dels tror att jag har mycket att tillföra Vårdförbundet Student men också för att det skulle utveckla mig själv och vara en otrolig erfarenhet! Mina viktigaste frågor i Vårdförbundet Student är främst att verka för ett ökat gräsrotsengagemang ute på lärosätena, men också att fortsätta aktivt bevaka och påverka VFU:n.

Om ett år tror jag att mycket kommer att handla om vad som sägs på kongressen 2018 och att det är viktigt att verka för att öka Vårdförbundet Students medel och inflytande där. Vidare tror jag att VFU fortsatt är väldigt viktigt då grunden till utbildningen läggs i verksamheten lika mycket som på lärosätet.

Jag har ingen facklig bakgrund men vana av styrelsearbete via ideella föreningar. Närmast kommer jag från en styrelse i en förening med över 700 medlemmar.
Något som jag är stolt över kopplat till min utbildning är att jag var finalist till Queen Silvia Nursing Award 2016 och att jag inledde höstterminen 2017 med att tala på En annan vård är möjlig - demonstrationen!

 

 

Emma Lindell- kandiderar till styrelseledamot

Jag vill bli styrelseledamot i studentstyrelsen för att lära mig mer om organisationen, att därigenom få utvecklas i min roll som framtida sjuksköterska samt vara med och påverka olika beslut. Det jag tycker är viktigt och skulle vilja arbeta med är hur vi kan få olika vårdprofessioner att samarbeta och värdera varandras kunskap. Just nu läser jag andra terminen på Högskolan i Halmstad, placering på Campus Varberg. Min erfarenhet inom vården är att jag arbetat som undersköterska sedan 2001, både kommunalt och i landstingets regi. Har en specialistutbildning i palliativvård som jag använt mig av för att hålla föredrag och workshops för kollegor i olika yrkesgrupper, samt tagit fram ett arbetsmaterial för vaktrutiner i Västra Göteborg. Om ett år önskar jag att vi ser hur lönerna stiger i takt med arbetsbördan ökar, framförallt ordentliga löneökningar varje år samt att erfarenhet räknas in.

 

 


Jacqueline Hjerten- kandiderar till styrelseledamot

Jag läser till sjuksköterska på Sophiahemmet Högskola.
Det viktigaste för mig på jobbet är att lyckas påverka andras vardag positivt. Det är en önskan som jag tror att ni också bär på. Vi får betalt och utbildar oss till att hjälpa och stötta andra. Det är något som jag anser borde ha en högre status i samhället.

Grundförutsättningarna för vårt kommande yrkesliv börjar redan skapas under studietiden. Jag söker till styrelsen på grund av möjligheten till att vara med och påverka våra förutsättningar positivt. Jag vill fortsätta arbeta för oss och vår framtid. Jag vill förgylla er vardag med intressant kunskap och minnesvärda kvällar som ni glatt kommer ihåg hela livet. Jag vill arbeta med att förbättra och modernisera vår utbildning och vårt framtida yrke.

Mina viktigaste frågor, verksamhetsförlagd utbildning, kunskap i att söka jobb, intervjuteknik, studenternas möjlighet till studier och arbete utomlands samt lön och annat som påverkar våra kommande anställningsvillkor.

Jag är studentrepresentant sedan ett par månader tillbaka. I övrigt har jag ingen facklig bakgrund, om man inte räknar med att jag varit med på många aktiviteter som anordnats. Men jag har arbetat på liknande sätt tidigare. Jag har suttit med i ett flertal olika sorters styrelser, inklusive styrelser som arbetat för studenter på liknande sätt som Vårdförbundets styrelse gör.

Jag har snart gått ner 10 kg utan att fuska med maten en enda gång. Jag trivs på gymmet för första gången i mitt liv. Som medlem i Umeås studentkår startade jag och en vän en helt ny sektion. Där arbetar man med att förgylla vistelsen i staden för utländska studenter. Det är några av de saker jag är stolt över.

Jag tror inte att våra behov hinner förändras speciellt mycket på så kort tid. Vi vill ha en modern och relevant utbildning. Den ska vara av hög kvalitet och leda till jobb. Vi vill ha en givande studietid med mycket kunskap. Vi vill ha roliga minnen och utöka våra nätverk.

 

 

Lovis Tjärnberg – kandiderar till styrelseledamot

Jag är 29 år och bor i Vallentuna tillsammans med mina två döttrar. Jag vill bli styrelseledamot för att jag vill vara med och påverka framtidens hälso- och sjukvård och bidra till att synliggöra fördelarna med sjuksköterskeyrket.

Jag gick samhällsvetenskaplig linje, genomgått väktargrundutbildning, ettårig allmän kurs i skrivande på Skrivarakademin och är certifierad försäkringsrådgivare. Jag var kassör i fackklubben på min arbetsplats och påbörjade sjuksköterskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola i augusti 2017.

Mina hjärtefrågor finns under kvinnlig hälsa. Jag brinner för en trygg förlossningsvård och kommer göra allt för att vara del i samhällsdebatten. Min framtidsvision är att kvinnor ska få rätt att föda där de vill, en barnmorska per födande kvinna, längre vårdtid samt att flera barnmorskeledda kliniker. Min personliga framtidsdröm är att vara chefsbarnmorska för en barnmorskeledd klinik. Jag brinner även för att göra sjuksköterskeyrket mer attraktivt, och kommer bidra genom att kräva en högre ingångslön och bättre löneutveckling. Även genom att bidra med andra förslag på hur arbetsgivarna kan bli mer attraktiva.

Jag har en bakgrund inom försäkringsvärlden och redan på min första arbetsplats, så blev jag bästa säljaren bland minst 30 anställda. Jag utvecklades i min säljarroll och bytte sedan arbetsplats till ett av Sveriges största försäkringsbolag, och blev utsedd till årets bästa säljare bland över 100 anställda. Trots detta är jag ingen typisk säljare, men det var också det som var mitt framgångsrecept. Jag lyssnade aktivt, ställde rätt frågor och övertygade dem om vår produkt för att jag trodde på den. Just det kan ni förvänta er av mig om ni väljer mig till styrelseledamot; en engagerad lyssnare med god personkännedom och som vet hur man övertygar. För det krävs att det är något jag verkligen tror på, och det blir det med en stark organisation som Vårdförbundet i ryggen.

Jag tror att vi får stora utmaningar inom vården under det kommande året, där arbetsgivarna kommer sätta större press på de anställda för tids- och kostnadseffektivitet. Därför behövs tuffa representanter som hjälper och uppmuntrar studenterna att ta matchen.

 

 

Marie Nordquist- kandiderar till styrelseledamot

Mitt namn är Marie Nordquist. Jag är 27 år och läser till sjuksköterska vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola, termin tre.

Sedan den dagen Vårdförbundets studenthandläggare besökte Ersta i början av T1 och berättade om ert arbete har jag haft ett stort intresse för att engagera mig i Vårdförbundet! När ni sedan sökte ny studentrepresentant tackade jag glatt ja! Jag har sedan medverkat vid den roliga och givande Vårdförbundet students dag för att bland annat hjälpa till att väcka intresse och engagemang bland Erstas studenter. Något som togs emot mycket positivt.

Jag önskar nu kandidera för att sitta med i Vårdförbundets studentstyrelse för att ytterligare kunna påverka mitt kommande yrkesliv samt hjälpa till att bidra till en ännu bättre utbildning. Jag brinner för att arbeta mot en jämlik vård med rättvisa löner, goda arbetsförhållanden samt en optimal studiegång.

 

Oscar Martinez- kandiderar till omval för styrelseledamot
Mitt namn är Oscar Martinez, under detta mandat år har jag lärt mig så mycket om fackligt engagemang, hur man kan påverka på både smått och stort. Jag är stolt över hur jag har stöttat arbetet på Vårdförbundet Student. Jag påbörjade min sjuksköterskeutbildning på Jönköping University men valde att förflytta mig till Karolinska Institutet. Detta grundades av kunna närvara och vara ännu mer aktiv inom Vårdförbundet.

Och valet ångrar jag mig inte, därför ställer jag upp för omval. Mest gör jag detta för att vara ett stöd för den nya styrelsen. Under tidigare mandatperiod hade jag uppskattat vägledning. Jag vill inte att den nya styrelsen ska starta på ruta ett, vill vara ett bollplank och dela med mig av mina erfarenheter så att Vårdförbundet Student blir ännu starkare organisation för studenterna.

Min hjärtefråga är lokalavdelningar och studenter. Jag brinner för aktiva medlemmar, för har man ett aktiv engagemang under sin studietid så kommer detta troligtvis fortlöpa i yrkeslivet. Jag har lyckas öka samarbetet på vissa lokalavdelningar men vill fortsätta med detta arbete så det blir nationellt lika bra och även bättre.

 

 

Sophia Godau- kandiderar till styrelseledamot

Jag heter Sophia Godau och vill med detta kandidera som styrelseledamot inom Vårdförbundet Student. Jag studerar till biomedicinsk analytiker vid Campus Sundsvall och påbörjar utbildningens tredje termin i höst.

Jag har ingen facklig bakgrund förutom att jag är studentrepresentant för Vårdförbundet vid Mittuniversitet. Jag vill fortsätta jobba med att presentera Vårdförbundet och uppmuntra studenter till att bli medlemmar. Det har tidigare inte funnits många aktiva studentrepresentanter vid Mittuniversitetet och tyvärr inte så många medlemmar heller, speciellt inom biomedicinsk analytikerutbildningen. Detta berör också en hjärtefråga för mig som jag försökt jobba med, nämligen att det ofta träffas beslut och läggs mycket fokus på de andra yrkeskategorierna. Detta kan bero på att biomedicinska analytiker inte har varit så engagerade – därför vill jag bli ledamot och driva frågor samt bidra med insikter gällande biomedicinska analytikeryrket.

En annan viktig fråga för mig är att få biomedicinska analytikeryrket mer uppmärksammat i samhället och vården. En djupare förståelse för de olika yrkeskategorierna tror jag kan leda till ett bättre samarbete inom vården. Detta vill jag gärna jobba mer med på nationell nivå.

Jag är målmedveten med ett stort engagemang och disciplin. Jag brinner verkligen för yrket jag studerar till och tror att jag kommer ha många viktiga synpunkter från en biomedicinsk analytikers perspektiv. Jag hoppas verkligen på att kunna förändra och påverka framtiden inom förbundet och vården.

 

 

William Grass- kandiderar till styrelseledamot

Jag är 21 år gammal, och bosatt i Gnesta. På fritiden tränar jag och instruerar i taekwondo.

Jag arbetar som undersköterska på akutmottagningen i Nyköping sedan två år tillbaka. Förra hösten bestämde jag mig för att ta steget från undersköterska till sjuksköterska. Idag går jag termin två på sjuksköterskeprogrammet på Karolinska Institutet.

Anledningen till att jag kandiderar till Vårdförbundet Student är för att jag vill förändra en stor del av det om är inkluderat i sjuksköterskans profession, och skapa en ny vidareutbildning för sjuksköterskor.

Anledningen till detta är då jag via mitt jobb har fått insyn i andra länders sjukvårdssystem och dess bruk av så kallade "nurse practitioners". Jag personligen tycker att det är ett enormt slöseri med kompetens i Sverige. Jag anser att kompetenta sjuksköterskor borde kunna vidareutbilda sig och ha egna patienter som de färdigbehandlar.

England är ett bra exempel på bruk av kompetens. På min arbetsplats så har sjuksköterskorna nu fått utbildning i att suturera sårskador efter godkännande av läkare. I England däremot så suturerar underläkarna det mesta. Däremot så får de inte sy i genitalier och ansikte, då det klassas som specialistsjukvård, och får därför endast göras av "nurse practitioners".

I ca 30 stater i USA så tillåts nurse practitioners att arbeta som motsvarande underläkare efter avklarad utbildning. De har precis som underläkarna en bakjour de stöttar sina beslut emot.

Detta är någonting jag vill se i Sverige. Våga se sjuksköterskor för vad de är, och ta tillvara på kompetensen. Detta är den fråga jag vill driva mest.

 

 

Viviana Lundberg- kandiderar till ordförande.

Det senaste året har för mig varit mycket lärorik och jag ser att Vårdförbundet Student växer och är påväg in i en ny era. Jag tror starkt på kontinuitet i studentstyrelsen och kandiderar för omval till ordförandeposten i Vårdförbundet student.

Min viktigaste fråga är professionen och processen från student till yrkesverksam. I detta blir alltså VFU frågan för samtliga av våra medlemmar en stor och till och med avgörande del . Aldrig förr har det varit så viktigt att studenter har rätt till en kvalitetssäkrad VFU när introduktionen brister.

Vården är på väg åt ett håll, följer studenterna efter? Genom en stark studentorganisation tror jag på möjligheten till att kunna påverka. Vi behöver skapa nya och bredare arenor där studenternas röster hörs i större utsträckning än tidigare. Vi är framtidens medarbetare. Vi hör hemma i debatten om framtidens sjukvård och sjukvårdsutbildningar! Fokus framåt!