Det är viktigt att du är försäkrad under din studietid om något skulle hända dig. Som medlem i Vårdförbundet ingår flera viktiga försäkringar i ditt medlemskap.

Sjukkapitalförsäkring Student

Sjukförsäkring Student ingår i vårt studenterbjudande. Genom försäkringen kan du få ett engångsbelopp på 14 000 kronor om du blir sjukskriven i minst tre månader någon gång under din utbildning.

Försäkring mot stick- och skärskada

Stick- och skärskada är en viktig försäkring både för dig som är under utbildning och yrkesverksam. Det finns alltid en risk att bli smittad av HIV/AIDS, Hepatit C och MRSA i yrkesutövandet eller under din praktik. Stick- och skärskada är en unik försäkring för Vårdförbundets medlemmar och som ingår i ditt medlemskap. 

För mer information om medlemsförsäkringarna, läs mer på Folksams webbplats.

Privat försäkring

Vårdförbundet samarbetar med försäkringsbolaget Folksam där du som studentmedlem har möjlighet att teckna förmånliga försäkringar. Dessa försäkringar är speciellt framtagna för dig som är student.

Du kan bland annat teckna:

  • Hemförsäkring
  • Olycksfallförsäkring
  • Livförsäkring

Kammarkollegiets försäkring

Som student vid en svensk högskola eller universitet är du automatiskt försäkrad genom Kammarkollegiet under din skoltid samt under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

Med skoltid avses:

  • All tid inom högskolans lokaler
  • All annan tid som du som student deltar i verksamhet i högskolans regi
  • Tid då du som student vistas på praktikplats eller arbetsplats för examensarbete

Vill du veta mer om Kammarkollegiets försäkring, så kan du hitta hela dokumentet på Kammarkollegiets webbplats.

A-kassa

A-kassan är ett slags privat försäkringsbolag där du själv ansöker om att få bli medlem. Som medlem är du inte försäkrad mot att bli arbetslös, men väl mot det inkomstbortfall som en period av arbetslöshet innebär.

A-kassa är också den ersättning som du som är arbetslös och uppfyller villkoren får. Villkoren för ersättning bestäms av riksdagen.

AEA är a-kassan för dig som är akademiker, och där kan du vara med hela ditt yrkesliv. Det spelar ingen roll vad du jobbar med, om du är anställd eller företagare eller om du har fast eller tillfälligt jobb. Läs mer på AEA:s webbplats.