Världshälsoorganisationen WHO har utsett 2020 till sjuksköterskans och barnmorskornas år för att uppmärksamma världen på att utan dessa yrkesgrupper skulle ingen hälso- och sjukvård fungera.

Barnmorskor och sjuksköterskor utgör tillsammans 50 procent av arbetsstyrkan inom sjukvården och 70 procent är kvinnor. Det råder en brist globalt och det kommer att behövas 9 miljoner nya sjuksköterskor och barnmorskor  för att kunna uppfylla WHO:s hälsomål till år 2030. WHO rekommenderar därför sina medlemsstater att:

  • Trygga tillgången på utbildad, kompetent och motiverad personal som kan arbeta effektivt och ansvarstagande inom hälso- och sjukvården.
  • Optimera utvecklingen av riktlinjer, ledarskap, management och styrning.
  • Ge rätt förutsättningar för barnmorskor och sjuksköterskor så att deras fulla potential används genom professionella samarbeten, utbildning och livslångt lärande.
  • Mobilisera politisk vilja att investera i en akademiskt utbildad och evidensbaserad sjuksköterske- och barnmorskekår.

Fakta och siffror

Hand som håller sjukvårdssymbol

Sjuksköterskor och barnmorskor har en nyckelroll globalt sett inom hälso-och sjukvården och finns på alla nivåer. Utan deras arbete kan FN:s globala mål inte uppnås.

 

18 miljoner

Världen behöver 18 miljoner fler som arbetar inom hälso- sjukvården för att uppnå FN:s mål om en tillgänglig sjukvård för alla 2030. Ungefär hälften av den personal som behövs, 9 miljoner - är sjuksköterskor och barnmorskor. FN betonar vikten av att väsentligt stärka finansieringen av hälso- och sjukvården liksom insatserna för att rekrytera, utveckla, utbilda och behålla hälso- och sjukvårdspersonal.

70 procent

Globalt är 70 procent av de som arbetar inom hälso- och  sjukvården kvinnor. Sjuksköterskor och barnmorskor utgör en stor del. Kvinnodominerade yrken har generellt lägre lön. Det är dags att börja värdera barnmorskeyrket och sjuksköterskeyrket för den akademiska utbildningen de har och deras nyckelroll för en globalt tillgänglig sjukvård.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser.

Barnmorskor är nyckelpersoner i att förhindra mödradödlighet och öka jämställdheten i världen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) beror mödradödlighet på att kvinnor saknar tillgång till mödra- och förlossningsvård och säkra aborter. Utbildade barnmorskor beräknas kunna förhindra 80 procent av världens mödradödlighet och fosterdöd.

Från WHOs sida Year of the nurse and midwife

Kampanjer under året

International Council of Nurses (ICN) uppmuntrar alla sjuksköterske- och barnmorskeorganisationer och uppmärksamma jubileumsåret under hela 2020. Det går att följa på 2020yearofthenurse.org 

På sidan kan man se events som anordnas runtom i världen av ländernas medlemsorganisationer för att fira Year of the Nurse och lyfta sjuksköterskans och barnmorskans viktiga arbete för att stärka den globala hälsan.

Världshälsodagen 7 april

Under världshälsodagen, World Health Day, den 7:e april kommer också sjuksköterskans och barnmorskans betydelse att lyftas fram. Ett stort event är att då släpps State of the World’s Nursing Report 2020. Denna rapport kommer att visa den globala situationen för sjuksköterskor och barnmorskor, deras bidrag till världshälsan och vad som behöver göras.

På WHOs sida om världshälsodagen kan du se vad du kan göra den 7 april!

Vårdfokus om jubileumsåret 2020

Följ Sjuksköterskans och barnmorskans år 2020 i artiklar under hela året i Vårdfokus.