Nursing Now är en treårig global kampanj (2018-2020) som Världshälsoorganisationen (WHO) startat i samarbete med Internationella sjuksköterskeorganisationen (ICN). Kampanjens syfte är att tydliggöra och stärka sjuksköterskans ställning i deras arbete med att förbättra den globala hälsan.

Kampanjen utgår ifrån Triple impact rapporten som visar att satsning på sjuksköterskor ökar jämställdheten, stärker ekonomin och förbättrar hälsa i samhället. Kampanjen bygger också på WHO:s nya strategiska 5-års program som syftar till att:

  • 1 miljard fler människor ska kunna leva friskare liv
  • 1 miljard fler människor ska ha tillgångtill grundläggande hälso- och sjukvård
  • 1 miljard fler människor ska skyddas från hälsorelaterade kriser

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektör för WHO, anser att utan sjuksköterskor kommer WHO aldrig att uppnå de globala hälsomålen eller en global hälsa för alla..

Sjuksköterskan utgör en nyckelfunktion i arbetet med att förbättra hälsan i samhället. I sjuksköterskans kunskapsområde omvårdnad ingår att främja hälsa och välbefinnande, förbygga ohälsa samt lindra lidande och verka för ett fridfullt avslut av livet.

 Sjuksköterskans arbete med hälsosamma levnadsvanor är avgörande för framtidens vård och omsorg. För att till fullo ta tillvara sjuksköterskans kompetens behövs sjuksköterskor i ledande ställning på alla beslutande/beslutsnivåer. 

Tillsammans med WHO och ICN vill vi genom kampanjen Nursing Now Sweden att vi tillsammans står upp för och stödjer sjuksköterskorna i deras viktiga arbete för en god hälsa i vårt samhälle.

Kampanjen Nursing Now sponsras av Burdett Trust for Nursing som är en välgörenhetsorganisation placerad i Storbritannien. I Sverige har kampanjen Nursing Now Sweden lanserats av Svensk sjuksköterskeförening, Vårdförbundet och Socialstyrelsen via Chief Nurse Officer Charlotta George.

 

Ami Hommel, Ordförande Svensk sjuksköterskeförening

Sineva Ribeiro , Förbundsordförande  Vårdförbundet