Din kontakt Ulla Falk

Din kontakt Ulla Falk

Ulla falk är legitimerad sjuksköterska, distriktsköterska och förbundsombudsman på Vårdförbundet. Här presenterar hon sig själv och sitt arbete för dig som är sjuksköterska/specialistsjuksköterska.

Jag arbetar på Vårdförbundets nationella kansli och ett av mina ansvarområden är de frågor som rör sjuksköterskor. Jag examinerades till sjuksköterska 1978 på Ersta i Stockholm och till distriktsköterska 1985 på Karolinska Institutet i Stockholm. Därutöver har jag kompletterat min utbildning med kandidatexamen och magisterexamen och blev klar 2010.

Efter min examen arbetade jag inom slutenvård men bytte till öppenvård efter min specialistutbildning till disktriktsköterska. Jag har varit förtroendevald i Vårdförbundet på arbetsplats, styrelseuppdrag i en av Stockholms sektioner och ledamot i avdelning Stockholm (1999-2005). Jag har även varit förtroendevald i distriktssköterskeföreningen.

Efter mina år som förtroendevald arbetade jag under fem år på Centrum för allmänmedicin i Stockholm. Det är en organisation där Stockholms läns landsting och Karolinska institutet samarbetar med forsknings och utveckling inom primärvården. Mitt uppdrag där var fortbildnings- och utvecklingsfrågor för distriktsköterskor och sjuksköterskor i primärvården.

Sedan 2009 är jag anställd på Vårdförbundets nationella kansli där jag förutom sjuksköterskornas professionsfrågor arbetar med frågor som rör äldrevård, barn och unga samt utbildningsfrågor.

Jag är född i Norrköping men uppväxt i Stockholmstrakten och bor idag på Värmdö.

Akademisk specialisttjänstgöring och säker kompetensförsörjning de viktigaste frågorna

Den viktigaste frågan Vårdförbundet driver just nu för sjuksköterskor är akademisk specialistutbildning, AST, och en trygg och säker kompetensförsörjning. AST är ett sätt att råda bot mot bristen av specialistsjuksköterskor och ger samhället en säkrare vård samt ger sjuksköterskor möjlighet att utbilda sig under rimliga villkor.

Genom AST blir också kunskapen och kompetensen synlig för arbetsgivaren och sjuksköterskan vilket i sin tur leder till en säkrare vård. När karriärvägarna blir synliga för sjuksköterskor ökar också intresset för yrket när unga ska utbilda sig för yrkeslivet. Det är fantastiskt roligt att få vara med och arbeta för att sjuksköterskorna ska kunna utbilda sig under rimliga förutsättningar och där kunskapen kan komma verksamheten tillgodo direkt utan omvägar.

Hör av dig!

Jag vill gärna veta hur du har det i din yrkesvardag som sjuksköterska eller specialistsjuksköterska. Arbetar du med kvalitetssäkring eller metodutveckling? Hur ser bemanningen ut på din arbetsplats? Finns det saker som du tycker att vi behöver uppmärksamma och föra samtal kring?