Vårdförbundets yrkeshandläggare för sjuksköterskor, Pernilla Karlsson, är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till Distriktssköterska fil.mag. samt certifierad Handledare i Omvårdnad. Här presenterar hon sig själv och sitt arbete för dig som är sjuksköterska.

Jag arbetar på Vårdförbundets nationella kansli i Stockholm som yrkeshandläggare för sjuksköterskor, vilket innebär att jag ägnar min arbetstid till frågor som rör sjuksköterskans profession. Arbetet är mycket varierande och innebär ett nära samarbete med förtroendevalda, medlemmar och studenter. För Vårdförbundet är det viktigt att veta hur sjuksköterskans och sjuksköterskestudentens vardag ser ut och vilka frågor som är aktuella att driva.

Min bakgrund

Jag tog min examen som sjuksköterska med kandidatexamen i omvårdnad år 2002. Min grund är från slutenvård och hemsjukvård. Hösten 2008 tog jag examen som Distriktssköterska och en magisterexamen i vårdvetenskap.

Under mina år som Distriktssköterska så har jag varit anställd som Omvårdnadsledare på en vårdavdelning för äldre patienter, arbetat på vårdcentral under två perioder och som universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås. I mina anställningar inom vården så har jag arbetat både i patientvården på avdelning, mottagning, BVC och med vårdutveckling samt studentansvar på olika nivå. På vårdavdelningen för äldre samverkade vi med forskare på Högskolan i Borås med fokus på den äldre patientens delaktighet, teamarbete och reflektion. Under åren på Högskolan i Borås fokuserade undervisningen på vårdande i hemsjukvård och förbättringskunskap i grundutbildningen och sjukdomslära och förskrivningsrätt i specialistutbildningen till distriktssköterska. I min tjänst ingick även ansvar för en kommunal utbildningsvårdenhet där vi utvecklade pedagogiken Peer Learning. Jag har även undervisat och handlett studenthandledare och varit delaktig i forskning.

Våren 2017 var jag klar Handledare i Omvårdnad vid Göteborgs universitet, en examen som var efterlängtad då jag själv upplevt hur berikande och hälsofrämjande det är att få delta i handledning i omvårdnad. Sedan 2018 är jag invald i styrelsen i Sektionen Handledning i Omvårdnad i Svensksjuksköterskeförening. Jag handleder grupper med nyutbildade och nyanställda sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor i Kliniskt basår i Västra Götaland sedan 2018.  

Vårdförbundet - ett självklart val för sjuksköterskor

För mig är Vårdförbundet det självklara valet som sjuksköterska och sjuksköterskestudent. Som sjuksköterska har du en stor fördel i att finnas i ett förbund som är en starkt och är en stor organisation. Ett förbund som sätter dina villkor, ditt yrke och vårdens utveckling högt på agendan. Vi sjuksköterskor arbetar tillsammans - för sjuksköterskornas frågor.

Hör av dig!

Har du något du vill berätta eller något som du tycker Vårdförbundet borde arbeta för inom sjuksköterskeprofessionen? Hör gärna av dig till pernilla.karlsson @ vardforbundet.se