Åsa Sundin är legitimerad sjuksköterska och tidigare förtroendevald med ett fackligt heltidsuppdrag, innan hon blev yrkeshandläggare för sjuksköterskor på Vårdförbundet. Här presenterar hon sig själv och sitt arbete för dig som är sjuksköterska.

Som yrkeshandläggare för sjuksköterskor i Vårdförbundet vill jag stödja och synliggöra alla perspektiv av sjuksköterskeprofessionen. Önskan och ambitionen är att främja och utveckla kontaktytor för gott samarbete både inom och utanför vår organisation.

Min bakgrund

Min väg till sjuksköterskeprofessionen påbörjades när jag som vuxenstuderande trebarnsmamma läste in en gymnasieexamen på Kom-Vux för att få högskolebehörighet. Därefter pluggade jag till sjuksköterska, barnsjuksköterska med magisterexamen och barnmorska och fick två barn till under mina studier.

Jag har arbetat inom barn/ungdoms- och kvinnosjukvård på Länssjukhuset i Halmstad och inom barn- och elevhälsovård i Göteborg. De senaste åren har jag varit förtroendevald med ett fackligt heltidsuppdrag som huvudskyddsombud i Göteborgs stad och ledamot i Vårdförbundets avdelning Västra Götaland. Jag har läst kursen ”Personcentrerad vård” vid Göteborgs centrum för personcentrerad vård (GPCC) och därifrån har jag ett perspektiv som jag alltid bär med mig där det fackliga arbetet är ett nödvändigt arbete för mångfald, inkludering och mänskliga rättigheter. Alla har rätt att vara sig själva både hemma och på jobbet.

Hör av dig!

Kontakten med er sjuksköterskor blir helt avgörande för trovärdigheten i mitt uppdrag som yrkeshandläggare för er. Känn er välkomna att höra av er och berätta om era vardagsutmaningar och framtidsvisioner!

Kontakta Åsa Sundin