Bristen på röntgensjuksköterskor är ett faktum och yrkesrollen är i förändring. Vi behöver agera nu och göra det tillsammans för att påverka röntgensjuksköterskans roll i framtiden! Kom på workshop och samtala om detta och mycket annat.

Välkommen på Röntgenveckans mest aktuella förmiddag, där Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor pratar om titel-frågan, omvärldsspanar och samtalar om en ”actionplan for the future”. Efter föreläsningen hoppas vi att du fått verktyg för att själv kunna ta nästa steg i utvecklingen.

När? Fredag 15 september kl. 8:15-12:00.

Var? Sal B. 

 

Program:

Pass 1 - 8:15-9:45

Föreläsning: "Röntgensjuksköterskans profession igår, idag och imorgon".

Inledning
Maud Lunden, Svensk förening för röntgensjuksköterskor och Madelene Meramveliotaki, Vårdförbundet.

Historiskt och europeiskt perspektiv
Maud Lunden och Bodil Andersson, Svensk förening för röntgensjuksköterskor.

Juridiskt perspektiv
Carita Fallström, Vårdförbundet.

Erfarenheter från andra professioners byte av yrkestitel
Erika Lindquist, Vårdförbundet.

Föreläsning: "Styrkor, svagheter, hot och möjligheter".
Vetenskapliga rådet. Maud Lunden, Svensk förening för röntgensjuksköterskor.

Frågestund
Maud Lunden, Svensk förening för röntgensjuksköterskor och Madelene Meramveliotaki, Vårdförbundet.

9:45-10:30 Rast

Pass 2 - 10:30 - 12:00

Workshop: ” Actionplan for the future”

Inledning
Maud Lunden Svensk förening för röntgensjuksköterskor och Madelene Meramveliotaki, Vårdförbundet.

Workshop med mentimeter: vilka är våra viktigaste frågor? Vad är våra största utmaningar? Vad är våra lösningar?
Sophia Godau, Vårdförbundet.

Soffsamtal med gäster
Samtalsledare Anne Lindgren, Vårdförbundet.

Avslutning
Maud Lunden, Madelene Meramveliotaki, Vårdförbundet.

 

Medverkande

Föreläsare:
Bodil Andersson, vice ordförande Svensk förening för röntgensjuksköterskor. Carita Fallström, förbundsjurist Vårdförbundet.
Erika Lindquist, yrkeshandläggare för röntgensjuksköterskor Vårdförbundet.

Moderatorer: 
Maud Lunden, ordförande Svensk förening för röntgensjuksköterskor.
Madelene Meramveliotaki, vice förbundsordförande Vårdförbundet.

Samtalsledare:
Anne Lindgren. Förbundsombudsman, ansvarig biomedicinska analytikerfrågor. Vårdförbundet.

Mentimeteransvarig:
Sophia Godau. Förbundsstyrelseledamot Vårdförbundet.

Gäster i soffan:
Barbro Cagner, Sara Larsson, Ida Larsson, Ebubekir Iscan, Maud Lunden, Madelene Meramveliotaki.