Presentationer världskongress 2018 i Trinidad och Tobago

Presentationer Röntgensjuksköterskor världskongress 2018

Här finns de två presentationer av sitt arbete som röntgensjuksköterskorna Bharti Kataria och Lise-Lott Lundvall kommer att berätta om på ISRRTs världskongress i Trinidad och Tobago 2018.