Vårdförbundet har associerat medlemskap i European Federation of Radiographer Societies (EFRS)och Society Of Radiographers and Radiological Technologist (ISRRT). Vi har också nära samarbete med svensk förening för röntgensjuksköterskor (SFR).

Europa

EFRS representerar i Europa över 100 000 radiografer, röntgensjuksköterskor och röntgentekniker, över 8 000 studenter i 38 länder och yrkesorganisationer, 59 institutioner som är involverade i radiografiutbildning samt en fackförening.
EFRS roll och syfte är att representera, främja och utveckla vårt yrke i Europa och allt som direkt eller indirekt är relaterat till medicinsk bild och diagnostik.

Internationellt

ISRRTs vision är att stödja professionen, genom att anordna kongresser, utbildningar och workshops. Styrelsen i ISRRT består av representanter från olika länder och en av deras viktigaste uppgifter är att planera världskongressen. År 2018 hölls världskongressen i Trinidad & Tobago. Världskongressen genomförs vartannat år och nästa världskongress kommer att hållas år 2020 på Irland.

 

Sverige

SFR Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård. I Sverige kan du själv välja att även vara med i SFR när du är medlem i Vårdförbundet. SFR ger ut medlemstidningen Röret.