När du hittat din mentor behöver ni skapa gemensamma spelregler. Det finns inga rätt eller fel. Men det är viktigt att ni har samma förväntningar.

Checklista för spelregler

  • När du hittat din mentor behöver ni skapa gemensamma spelregler. Det finns inga rätt eller fel. Men det är viktigt att ni har samma förväntningar. 

  • Förtroendet. Kom överens om att vad som sägs mellan er stannar där.

  • Tiden. Prata igenom hur ofta ni ska ses. En gång i månaden är ett bra intervall. Minst en timme behövs för att hinna gå på djupet.

  • Platsen. Välj ett ställe som är lugnt och där ni inte riskerar att bli störda. Ofta är det bra att träffas utanför arbetsplatsen. Självklart kan ni träffas på olika ställen vid olika tillfällen.

  • Förberedelserna. Vissa mentorer tycker att det är värdefullt att få ett par frågeställningar på mejl några dagar innan er träff för att hinna tänka igenom dem i förväg. Andra vill reflektera spontant på de ämnen du tar upp. En tredje variant är att tillsammans skapa en plan för vilka områden ni ska diskutera. Ni väljer!

  • Mentorns roll. Klargör hur ni ser på mentorns roll i förhållande till dig som är adept. 

  • Kontakten mellan träffarna. Diskutera igenom hur ni ser på att ha kontakt mellan era träffar. Mentorn kan inte göra allt - du kan alltid vända dig till din lokalavdelning eller till kansliet genom Vårdförbundet Direkt.

  • Längden. Bestäm hur länge ni ska hålla på. Låt det gärna ta tid, ett år kan vara en bra tidsperiod? Självklart kan ni fortsätta ses även när ni avslutat mentorskapet - men då sker träffarna på andra villkor.