Det är dags att sätta oss ner tillsammans för att kunna bena ut vad som är viktigt att förbättra och förändra i framtidens vård för att vi ska kunna utvecklas och må bra i den.

Dags att sätta igång!

 • Bjud in dina kollegor till möte. Presentera syftet med att samlas och prata. Poängtera att det är viktigt med ett tillåtande diskussionsklimat, så att alla känner att de vågar göra sin röst hörd.  

 • Så här håller du i mötet: 

  • Dela upp deltagarna i par, eller så kallade bikupor. 
  • Du som mötesledare lyfter frågeställningarna. Som hjälp för att sätta igång diskussionen delar du ut papper med svarsalternativ att samtala kring. 
  • Låt bikuporna diskutera i max fyra minuter.  
  • Låt varje grupp presentera sina tankar. 
  • Bjud sedan in till en gruppdiskussion i max 6 minuter. 
 • Anteckna under mötet och samla in allas tankar, idéer och åsikter. 

 • Skriv i efterhand in gruppens tankar, ideér och åsikter i ett digitalt formulär som du hittar här: https://enkat.typeform.com/to/ha4G6Q69