Vår arbetsmiljö för förtroendevald/skyddsombud

Vi är vår arbetsmiljö och det är vi som arbetar i den som vet hur den kan bli bättre. Du som är förtroendevald har också rollen som skyddsombud. Genom samarbete med kollegor och chef kan vi skapa en bättre arbetsmiljö för alla. På den här sidan har vi samlat resurser som hjälper dig att jobba systematiskt med arbetsmiljön på din arbetsplats.
Börja här! Så skapar vi en bra arbetsmiljö

Vad är en bra arbetsmiljö?

Vad är egentligen en bra arbetsmiljö och vilka faktorer påverkar? Se filmen från Suntarbetsliv för att få en snabb överblick.

Läs mer hos Suntarbetsliv
Vägledning: Stöd i uppdraget som skyddsombud under pågående pandemi (pdf)
Våra bästa länkar om arbetsmiljö
Handbok i återhämtning för vårdpersonal
Digital guide: Kalle tar tag i arbetsmiljöproblemen
Visa att du är förtroendevald och skyddsombud!
Till alla artiklar om arbetsmiljö hos tidningen Vårdfokus.