Rekryteringsutbildning

Varmt välkommen till Vårdförbundets rekryteringsutbildning! Den riktar sig till dig som är förtroendevald på en arbetsplats och består av tre inspirationsfilmer, diskussionsfrågor och rekryteringsmaterial.

Rekryteringsutbildningen kommer att användas vid utbildning av nya förtroendevalda men även vid andra utbildningar och på träffar för förtroendevalda. Som förtroendevald på en arbetsplats kan du självklart använda utbildningen på ett medlemsmöte när ni pratar om hur vi kan bli fler medlemmar i Vårdförbundet.

Den första filmen handlar om varför vi ska vara fler medlemmar i Vårdförbundet. Den andra filmen handlar om bra argument och den tredje filmen handlar om verktyg.

Efter varje film reflektera kring några diskussionsfrågor och skriv upp bra saker på anslagstavlan – för att kunna peppa varandra! Så här kan du som leder utbildningen eller mötet förbereda dig.

Titta på tre inspirationsfilmer

Film 1: Varför ska vi vara fler?


Länk till film 1 Varför ska vi vara fler?- för att öppna i fullskärmsläge (2,40 min)

Diskussionsfråga:
- Samtala om vad ni sett och varför det är bra att vi är många!

Film 2: Bra argument!

Länk till film 2 Bra argument - för att öppna i fullskärmsläge (3,00 min)

Diskussionsfråga:
- Reflektera över varför du är med i Vårdförbundet. Fundera på ditt bästa argument till varför du är med och träna på att ställa frågan "Varför är du med i Vårdförbundet?"

Film 3: Bra verktyg

Länk till film 3 Bra verktyg- för att öppna i fullskärmsläge (3,08 min)

Diskussionsfrågor:
- Var, när och hur skulle du kunna våga ställa frågan: Är du medlem?
- Hur kan du använda Vårdförbundet Direkt?
- Hur kan ni skapa engagemang som gör att alla vill vara med?
- Hur kan vi jobba vidare med rekrytering? Hur gör vi och hur kan vi göra på annat sätt?

Visa hur man laddar ner Vårdförbundets App och hur man kan använda den för medlemskoll samt att våga fråga de som ännu inte är medlemmar.
Om varje förtroendevald frågade minst en ny kollega som inte är medlem så skulle vi kunna bli många!

En bra rekryteringsövning

När ni har tittat på filmerna är det dags att öva. Här är ett förslag på en rekryteringsövning.

"Din hisspresentation"

 • Dela in er två och två och under en minut så försöker du fånga din kollegas uppmärksamhet om Vårdförbundet och ställ frågan – vill du bli medlem?
 • Reflektera sedan tillsammans över vad som fungerar bäst!
 • Avsluta sedan med att alla gör "medlemskollen" på sin arbetsplats och börjar fråga sina kollegor som inte är medlemmar idag – de kommer gå med efter er proffsiga förfrågan!

Förbered dig inför utbildningen

Om du ska hålla i utbildningen eller medlemsmötet glöm inte bort att förbereda dig. Börja med att läsa igenom "Att synas och bli fler – en handbok i medlemsutveckling". Läs också Vårdförbundets guide till medlemsrekrytering.
Nedan hittar du en praktisk checklista med det viktigaste att tänka på inför utbildningen. Du kan också ladda ner eller skriva ut Handledning för rekryteringsutbildningen.

Checklista för rekryteringsutbildningen:

 • Fixa en dator med ljud eller projektor med ljudanläggning. Glöm inte att kolla så att ljudet fungerar!
 • Förbered gärna mötet så att teknik och lokal fungerar.
 • Bjud gärna på fika och sitt gärna i ring så att alla ser varandra!
 • Bjud in förtroendevalda och/eller samla medlemmar till ett medlemsmöte!
 • Ta med "guide till medlemsrekrytering" och dela ut den.
 • Ta med namnskylt "Förtroendevald" ifall någon saknar den.
 • Ta med förslag på hur vi kan vara synliga på anslagstavlan.

Körschema för rekryteringsutbildningen

Hälsa välkommen och ge en kort bakgrund till vår medlemsutveckling och hur det övergripande ser ut i vårt område. I Vårdförbundets tjänst Medlemsstatistik online kan du se hur medlemsutvecklingen ser ut i ditt område. Som förtroendevald på en arbetsplats kan du också kontakta din lokala avdelningsstyrelse för att få veta mer.

 • Titta på den första filmen som handlar om varför vi ska bli fler medlemmar
 • Diskussionsfråga
 • Titta på den andra filmen om bra argument
 • Diskussionsfråga
 • Titta på den tredje filmen om verktyg
 • Diskussionsfrågor
 • Gör rekryteringsövningen "Din hisspresentation"

Lycka till!

Har du frågor?

Har du frågor om rekryteringsutbildningen kan du kontakta Torbjörn Severin, utbildningsansvarig på Vårdförbundet.

Test annan inbäddning: