Fullt fokus på november i Västernorrland

Tydliga mål och stort engagemang! Är det receptet för framgång i rekryteringsarbetet i Västernorrland inför höstens stora rekryterings- och synlighetskampanj? Vi har tagit tempen på avdelningen och tagit reda på hur förberedelserna går.

Sedan sensommaren har tankar om mål, planering och informationsinsatser pågått i avdelning Västernorrland inför den extra rekryterings- och synlighetskampanjen som Vårdförbundet håller under november månad över hela landet.

- Vi har kort och spontant förberett oss sedan 9 och 10 september genom att fördela ansvar. Alla i styrelsen har fått ett uppdrag. Någon ansvarar till exempel för att giveaways finns hemma, säger Barbro Englesson, ombudsman. Det innebär att verkligen alla är delaktiga och med i planerna.

Arbetet med planeringen och informationsspridningen har sedan löpt på under höstens veckor. Ett uppföljande planeringsmöte på verksamhetsplaneringsdagarna i oktober gav skjuts i arbetet. 

Mål i sikte!

När vi kikat på avdelningens planering finns det tydliga mål uppsatta för kampanjperioden. Och av aktivitetslistan att döma har avledningen haft stort fokus på detta redan från start. Det tyder på ett engagemang och en vilja att lyckas väl under de 30 dagarna som kampanjen pågår.

Olika arbetsplatser har olika behov av pepp, enligt Peter Wallner, styrelseledamot och huvudskyddsombud i Västernorrland.

- Vi har informerat på förtroendevaldaträffar under hösten för att öka kännedom och få upp engagemanget.

Vi hoppas så klart att engagemanget är på topp och att vi avdelning Västernorrland med sina mål.

- Jag tror att enkelheten i konceptet är en faktor till det engagemang som vi har, säger Barbro, men även att det blev ett fint engagemang vid nätverksträffen som sedan har smittat vidare.

Exempel på Västernorrlands mål och aktiviteter

Mål

  • 50 nya medlemmar
  • Synlighetsmaterial på 90% av alla arbetsplatser där vi har förtroendevalda

Aktiviteter

  • Vi kommer göra insatser på alla orter (Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå)
  • Vi kommer att försöka fokusera på arbetsplatserna där vi inte har så många medlemmar
  • Dela filmer den 4 och 11 november
  • Dela ut frukostpåsar eller andra kassar i sjukhusentréer