Syfte och mål med höstkampanjen 2020

Här kan du läsa om varför vi genomför en rekryterings- och synlighetsmånad i Vårdförbundet och vilka mål vi har för kampanjen.

Varför gör vi den här kampanjen? 

Vi genomför den här kampanjen för att vi vill rekrytera fler yrkesverksamma medlemmar till Vårdförbundet. Samtidigt vill vi öka synligheten av Vårdförbundet på arbetsplats. Vi vill även att vi får en ökad samsyn kring rekrytering och synlighet, genom att vi tillsammans genomför rekryterings- och synlighetsaktiviteter. I år är dock fokus på digital synlighet, men med hjälp av det material som skickas hem till dig kan du pryda din arbetsplats med både affisch och folder. 

Vad har vi för mål med kampanjen?

Vi har satt upp mätbara mål för kampanjen för att vi enkelt ska kunna följa upp våra resultat. Vårt mål är:

  • 500 nya yrkesverksamma medlemmar under november månad