Vad händer sedan?

Vi kommer ta tillfället i akt att under de 3 kostnadsfria månaderna berätta för nya medlemmar om allt bra Vårdförbundet gör och allt man som medlem kan ta del av.

Vad händer då under de kostnadsfria månaderna? Vi kommer verkligen försöka ta tillfället i akt och berätta om allt bra Vårdförbundet gör och allt man som medlem kan få ta del av. Alla nya medlemmar får det vi kallar för Medlemsresan, vilket här innebär att de får tre lite längre mail var. Dessa skickas ut automatiskt och jämnt fördelat under den inledande perioden.

Syftet med dessa mail är att man som medlem ska känna att man får bättre koll på vad Vårdförbundet står för och inspireras att testa på och ta del av olika medlemsförmåner och aktiviteter. Vi kommer även uppmuntra dem till att ta kontakt med lokal förtroendevald vid frågor eller funderingar, trycka på att man som medlem har uppdaterade kontaktuppgifter samt uppmuntra till att teckna sig för autogiro. Vi hoppas att detta i kombination med fortsatt synlighet och dialog ute på arbetsplatsen, gör att medlemmen väljer att stanna kvar även efter de inledande kostnadsfria månaderna.