Hallå Skåne! Hur gör ni?

Vi har kontaktat rekryteringsstödjare Tobias Bergin i avdelning Skåne för att kolla hur de arbetar med kampanjen "3 månader kostnadsfritt medlemskap". Med hjälp av en detaljerad plan och strategi hoppas de att nå fina resultat i kampanjen.

Hej Tobias! Nu har kampanjen 3 månader konstnadsfritt medlemskap pågått i fyra månader. Hur har ni planerat för att synas under kampanjen?

– Vi har under hela kampanjtiden valt att vara närvarande på de stora arbetsplatserna inom Region Skåne. Hittills har vi varit ute och informerat om den nationella kampanjen och delat ut frukt och tablettaskar. I och med detta har vi försökt att rekrytera på plats, under lunchtid.

Hur ser planeringen ut för hösten, kommer ni vara ute på arbetsplatserna även då?

– Javisst, vi satte oss ner och gjorde helt enkelt ett schema för hela hösten. Vi satte datum och har planerat in bemanningen för alla dagar från 22 augusti till 27 november. Totalt hinner vi med 27 besök under hösten vilket känns jättebra. Det gör att vi har täckt in och besökt många arbetsplatser i regionen.

Var detta ett koncept ni använde er av redan i början av kampanjen och gav det i såna fall resultat?

– Ja, vi gjorde samma sak under maj och juni vilket gav ett bra resultat. Tyvärr har vi inte haft lika bra resultat under semesterperioden juli och augusti, men vår ambition är att vi ska försöka vända siffrorna redan i september.

Har ni haft andra strategier i ert rekryterings- och kampanjarbete?

– Ja, förutom våra arbetsplatsbesök kommer vi dessutom att börja ringa alla de nya yrkesverksamma medlemmar från maj och juni som nu i slutet av september ska börja betala för sitt medlemskap. Detta för att se till att alla nya medlemmar inte hoppar av direkt. Det är viktigt att finnas där för medlemmen redan från start och visa att vi finns.

– Vi följer noga utvecklingen av yrkesverksamma medlemmar. Redan nu ser vi effekter av vårt arbete och förhoppningsvis har vi vänt trenden med färre yrkesverksamma medlemmar till årets slut.

Ser ni andra vinster än ökande medlemsantal?

– Den kanske viktigaste framgången är att vi knyter samman organisationen i Skåne, kansli, dialogteam, styrelse, HSO. Alla är på något sätt involverade. Sedan behövs det göras ännu mer för att vi ska bli fler medlemmar. Men vi tror att vi är på god väg!

Rekrytering på bred front

Parallellt med detta har avdelning Skåne även startat upp ett samarbete med studentorganisationen för att tillsammans jobba närmare med studentrekryteringen. Detta arbete tar lite längre tid och har inte varit så lätt att genomföra då det varit svårt att nå studenterna utanför föreläsningstimmarna.

– Vi kommer enträget att jobba vidare med samma idé som studentorganisationen har centralt. De erbjuder föreläsningar i termin 1, 5 och 6 där vårt ansvar blir på den senare föreläsningen, men även stötta de nya studentsombudsmännen med material och annan hjälp under terminerna. Vi har god kontakt med Angelica Kron på enheten för kommunikation och medlemsutveckling.

Högt satta mål för Facebook

Avdelning Skåne har dessutom valt att satsa mycket mer på lokala sociala medier än tidigare. Målet är att öka antalet följare på Facebook under 2018 från 800 följare till 1400 följare. De är på god väg med cirka 1100 följare i nuläget. Detta utan att ha lagt några pengar lokalt på Facebook.
– Vi jobbar på synlighet helt enkelt, avslutar Tobias.