Allt om kampanjen "3 månader kostnadsfritt medlemskap"

Här är sidan där du som förtroendevald på arbetsplats kan hitta all information kring kampanjen 3 månader kostnadsfritt medlemskap.

Koncept för kampanjen

Förbundsstyrelsen i Vårdförbundet har beslutat att under en 6-månadersperiod prova ett kostnadsfritt medlemskap för nya yrkesverksamma. För regler, läs mer här.

I kampanjen kommer siffran 3 (tre) synas frekvent. Vi satsar på:

  • att lyfta tre skäl till att vara medlem
  • att få tre månader kostnadsfritt medlemskap
  • att tydligt visa tre olika sätt att bli medlem på 

Tanken är att ni på ett enkelt sätt ska kunna prata om era tre skäl till att vara medlem i Vårdförbundet. Antingen har du hjälp av citaten i kampanjmaterialet eller så skapar du dina egna personliga anledningar. Siffran tre genomsyrar alltså allt i kampanjen.

Kampanjperiod

Kampanjen pågår från 1 maj till och med 30 november 2018. Det betyder att nya medlemmar kan ansöka om medlemskap under exakt den här perioden. 

Vi ska bli fler!

Vi har tillsammans tre mål med kampanjen:

  • Att öka medlemsantalet med 600 nya yrkesverksamma medlemmar per månad under kampanjperioden.
  • Att ni som förtroendevalda får igång mer dialog och samtal om fackliga frågor och yrkesfrågor på era arbetsplatser och har ställt frågan till så många icke-medelmmar som möjligt.
  • Skapa ökad kännedom om Vårdförbundet och medlemskapets värde