Afa Försäkring hälsar dig välkommen till webbinariet: Strategisk samverkan för nya arbetssätt - arbetsmiljöarbete i offentlig sektor 26 januari kl. 09.00 -10.00. Anmäl dig före 24 januari!

Vill du som chef, skyddsombud eller intresserad medlem ta del av strategiarbete inom arbetsmiljö?

Under webbinariet den 26 januari presenteras forskning som ska bidra med kunskap om utvärdering och utveckling av nya arbetssätt inom arbetsmiljöarbetet i offentlig sektor. Hur kan arbetsmiljöarbetet integreras i den strategiska verksamhetsledningen? Hur kan verksamheter med hög sjukfrånvaro ta sig an arbetsmiljöarbetet?

När: Onsdag 26/1 kl. 09.00 -10.00.

Var: Frukostwebbinarie. En länk till webbinariet kommer att skickas till dig som är anmäld.

Läs mer och anmäl dig före 24 januari

Tema forskning: Strategisk samverkan för nya arbetssätt - arbetsmiljöarbete i offentlig sektor. 
Förutsättningarna att sänka sjukfrånvaro och minska personalomsättning ökar i verksamheter som får stöd i att identifiera och implementera organisatoriska åtgärder.
En fallstudie i Västra Götalandsregionen (VGR), där syftet varit att få ner sjukskrivningstalen och förbättra arbetsmiljön, har varit i fokus för studien.’

Varför tipsar vi om detta?

Vårdförbundet arbetar för att förebyggande forskning ska komma fram och omsättas på arbetsplatser där vår medlemmar finns inom Afa försäkring och Suntarbetsliv.

I synnerhet för chefer och skyddsombud är AFAs seminarier av stort värde, men detta angår hela sektorn och kan därför vara för den som vill ta del av strategiarbete inom arbetsmiljö.

Vad är Afa försäkringar?

I korthet:

  • Afa Försäkring ägs av arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Vi försäkrar anställda inom den privata sektorn samt kommuner och regioner. Verksamheten inom Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte, vilket innebär att utdelning inte lämnas till ägarna.
  • Afa-försäkringarna bestäms i kollektivavtal eller andra överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter.
  • Afa Försäkring har uppdraget att sköta administrationen kring försäkringarna.