Hur har arbetsmiljöarbetet sett ut under pandemin och vad har vi lärt oss av det? Gilla jobbet bjuder in till webbinarie den 28:e oktober om just detta. Nu kan du som förtroendevald eller chef anmäla dig till det!

Under förmiddagen kommer forskare och praktiker tala om erfarenheter från arbetsmiljöarbete under pandemin.

  • Vad kan vi dra nytta av framöver?
  • Vilka nya utmaningar och arbetssätt har vi varit med om?

Du kommer få insikter, idéer och inspiration.

Läs mer och anmäl dig här:

gillajobbet.se

gillajobbet2021.onlive.events/

Om Gilla jobbet

Gilla jobbet är en partsgemensam satsning mellan både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer för att  inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.