Vårdförbundets kampanj "Är det här vår framtid?" pekar på problemen och ger förslag på lösningar. Men för att vi ska kunna påverka med full kraft behöver du som förtroendevald prata med medlemmar om situationen på just er arbetsplats. Här får du förslag på frågor som kan sätta igång diskussionen!

Diskutera hälsosamma arbetstider

Vila och återhämtning mellan arbetspassen är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna göra ett bra jobb och garantera patientsäkerheten. Vår lösning är att tiden för återhämtning också ingår i nattarbetstiden, oavsett arbetsgivare eller arbetsplats. Precis som att tid för rast, reflektion och egen yrkesmässig utveckling behöver ingå i all arbetstid, dag som natt.

 • Hur upplever ni era arbetstider?
 • Får ni tid för vila och återhämtning mellan arbetspassen?
 • Hur brukar sommarsituationen lösas?
 • Hur upplever ni att patientsäkerheten och vårdkvalitén påverkas av oregelbundna arbetstider?
 • Hur påverkas era sociala liv?
 • Vilka förändringar ska till för att ni ska orka arbeta heltid ett helt yrkesliv?
 • Hur kan eventuella sjukskrivningar minskas på er arbetsplats?
 • Hur kan ni påverka er situation?

Diskutera attraktiv lön

Vi barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor har avgörande roller i vårdkedjan och ska värderas därefter. Lönen måste motsvara vår insats efter utbildning, kompetens och specifik yrkeskunskap. Därför behöver vi en bättre löneutveckling, tydlig lönekarriär och större lönespridning. Först då kommer tillräckligt många att vilja arbeta inom våra yrken för att täcka behoven och garantera en god och säker vård för alla.

 • Vet ni hur ni kan påverka er lön?
 • På vilket sätt är ni delaktiga i löneprocessen?
 • Hur har ni varit med och påverkat de lönekriterier som gäller?
 • Hur motsvarar era löner er kompetens och insats i verksamheten?
 • Hur påverkar kompetensutveckling och specialisering era löner?

Diskutera specialistutbildning

Specialistutbildade sjuksköterskor är en förutsättning för en god och säker vård. De behövs också för att handleda studenter som ska bli våra framtida kollegor. I dag råder det brist på specialistutbildade sjuksköterskor och det är svårt att rekrytera nya. Vår lösning är att införa Akademisk specialisttjänstgöring (AST), en specialistutbildning för sjuksköterskor inom ramen för anställning, i hela landet. Vi arbetar också för att Akademisk specialisttjänstgöring ska gälla även för biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor.

 • Varför är det är viktigt med specialistutbildade sjuksköterskor i er verksamhet?
 • Hur ser behovet av specialistutbildade ut hos er?
 • Hur tycker ni att specialistsjuksköterskans roll/uppdrag ska se ut efter specialisttjänstgöringen?
 • Hur kan ni tillsammans skapa ett intresse för AST hos er arbetsgivare?
 • Vilka villkor krävs för att ni ska kunna gå en specialistutbildning?
 • Hur tänker du själv kring din egen yrkesutveckling?
 • Hur ser ni som biomedicinska analytiker eller röntgensjuksköterskor på behovet av specialistutbildning inom era professioner?

Om du har tillgång till projektor och uppkoppling finns här en powerpoint som innehåller filmerna, förslagen på lösningar samt diskussionsfrågorna. Lycka till!

Filmhälsningar från Sineva

Här kan ni se Sineva Ribeiro i en film till medlemmar om varför vi har gjort villkorsfilmerna och vad vi vill med dem.

Och här en hälsning till förtroendevalda:

Sineva Ribeiro om villkorskampanjen till förtroendevalda på arbetsplatsen.
Dela med er av materialet och de goda exemplen med bättre lösningar. Prata om det här på arbetsplatserna!