Prevent har tagit fram en vägledning som fackligt förtroendevalda, skydds- och arbetsmiljöombud kan använda vid arbetsplatsnära vaccinering, då hela den vuxna befolkningen ska vaccineras senare i vår.

PTK:s tanke med detta, tillsammans med Svenskt Näringsliv och LO, är att underlätta snabb och effektiv vaccinering, och att ingen ska behöva ta ledigt från jobbet eller resa långt för att vaccinera sig.

Vägledning arbetsplatsnära vaccinering

Vägledning arbetsplatsnära vaccinering från Prevent

PTK:s förhoppning är att denna vägledning ska bli spridd och vara ett stöd för förbundens fackligt förtroendevalda och skydds- och arbetsmiljöombud i de fall arbetsplatsnära vaccination övervägs.