Restriktionerna som vi har levt med under en lång tid hävdes den 29 september. Men det betyder inte att vi som arbetar i vården kommer att förändra vårt arbetssätt och arbeta under andra förhållanden än en säker vårdmiljö.

Även om restriktionerna hävdes den 29 september 2021 så ger Folkhälsomyndigheten fortsatta rekommendationer kring läget vi befinner oss i.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer efter 29 september

 • Vi är fortsatt i en pandemi som alla individer och verksamheter behöver förhålla sig till. Graden av vaccinerade personer varierar i olika åldersgrupper och det påverkar risken för utveckling av smitta.
 • Det är fortsatt viktigt att stanna hemma och testa sig vid även milda symtom.
 • Vuxna som inte är vaccinerade måste ta personligt ansvar, fortsätta hålla avstånd och vara försiktiga i sitt umgänge.
 • Rekommendationerna till vård och omsorg ligger fast även efter den 29 september 2021.

Det är viktigt att skilja på Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket. Vi som arbetar som sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska eller barnmorska ska fortsätta att arbeta under arbetsgivarens ansvar för en god, säker, och hälsosam vårdmiljö.

Vad gäller för vår arbetsmiljö och risken för smitta?

 • Arbetsmiljölagen med tillhörande förebyggande arbete på arbetsplats gäller fortsatt.
 • Som förtroendevald och skyddsombud är det viktigt att följa de rekommendationer kring arbetsmiljö som vi skriver om på våra Covid-19-sidor.
 • Arbetsgivare har fortsatt ett ansvar att samverka för säkra rutiner och hantering utifrån verksamhetens riskbild och uppdrag.
 • Avvikelser från detta ska framföras till chef eller skyddskommitté via förtroendevaldskyddsombud på arbetsplats
 • Ställningstaganden på olika arbetsplatser kan skilja sig mot allmänna platser beroende på smittutveckling och förekomst.
 • Där risk för smittutveckling finns ska rutiner finnas för att förebygga.

Vi fortsätter arbetet för Hälsosam vårdmiljö på arbetsplatsen

 • Riskbedömning ska ske utifrån arbetsplats i relation till smittrisken där.
 • Se till att följa information från lokala smittskyddsläkare om smittoläget.
 • Ta del av åtgärdstrappan gällande smittskyddsbedömning på av.se
 • Ta del av Information om ventilation på av.se.
 • Notera att Arbetsmiljöverket inte tillämpar en 2-metersregel.
 • Följ upp arbetsplatsens rutiner för riskbedömningar och personlig. skyddsutrustning så det finns beredskap för lokala utbrott.
 • Se över tillgång till skyddsutrustning på arbetsplatsen.
 • Se över samarbete med Företagshälsovård för eventuellt stöd kring hur ni kan utveckla rätt rutiner för testning.

Det här gäller för gravida arbetstagare

 • Läget för gravida arbetstagare är oförändrat.
 • Krav på riskbedömning i varje individuellt fall, enligt föreskrifterna om gravida och ammande, (AFS 2007:5). Arbetsgivaren ska ha en dialog med den gravida arbetstagaren, och vid behov skyddsombud.
 • Vaccination kan vara en parameter i bedömningen men inte den enda. Enligt föreskrifterna om gravida och ammande (AFS 2007:5) och föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4) ska individuell bedömning göras där hela individens hälsan beaktas i relation till vilket arbete som ska göras. Även gravida har olika hälsa.
 • Tillfälligt ändrade arbetsuppgifter, förstärkta rutiner eller omplacering enligt Arbetsmiljölagen ska vara förstahandsåtgärd för gravida. Riskbedömning ska utröna möjligheter.
 • Slentrianmässig hantering i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar för att säkerställa förebyggande mot smitta och i synnerhet gravida ska påtalas till chef eller anmälas till Vårdförbundets skyddsombud samt huvudskyddsombud på arbetsplats.