Nu kan du gå webbutbildning för lokala valberedare. Enkelt och smidigt kan du på den tid du väljer få vägledning och stöd i ditt uppdrag. Antingen är du valberedare eller är nyfiken på uppdraget.

Utbildningens syfte är att ge lokala valberedare stöd och vägledning i uppdraget, och att ge den som är nyfiken på uppdraget en inblick i vad det innebär att vara valberedare.

Att vara valberedare är ett uppdrag som kan se olika ut beroende på avdelningens förutsättningar. I utbildningen finns arbetsmaterial som kan användas som stöd - du väljer själv vilka delar som är relevanta för just din valberedning. Vill du fördjupa dig i uppdraget finns bonusmaterial som är markerat med ett + (plustecken).

Utbildningen når du i Aktiviteter och utbildningar under Webbutbildningar. Du kommer också bli ombedd att logga in.

Välkommen till utbildningen!