Riskbedömningar av olika arbetssituationer är ett mycket viktig verktyg för dig som skyddsombud eller huvudskyddsombud i Vårdförbundet. Arbetsmiljöverket har nu tagit fram mer detaljerade riktlinjer och särskilt förtydligat dessa gällande äldrevård och omsorg.

Riskbedömningar av olika arbetssituationer är ett mycket viktig verktyg för dig som skyddsombud eller huvudskyddsombud i Vårdförbundet. Efter att vi fått signaler om brister, har Vårdförbundet arbetat för att Arbetsmiljöverket ska ta fram mer detaljerade riktlinjer.

De nya riktlinjerna pekar tydligt ut arbetsgivarens ansvar för både arbetsmiljö och riskbedömningen och innehåller bland annat:

  • Uppmaning att ta med skyddsombud och arbetstagare i diskussionen om riskbedömningen, eftersom de har erfarenhet av det praktiska arbetet.
  • För att minska risken för smitta är det viktigt att, så långt möjligt, hålla avståndet mellan brukare och arbetstagare.
  • När det inte går att hålla avstånd till brukaren, eller att minska riskerna på något annat sätt, måste arbetstagarna använda personlig skyddsutrustning. Vid osäkerhet, tillämpa försiktighetsprincipen, alltså hellre för mycket skyddsåtgärder än för få.
  • Om det finns personer i personalen som tillhör någon riskgrupp där det är särskilt viktigt att de inte smittas av coronavirus, behöver arbetsgivaren göra en särskild riskbedömning för dem.
  • Tydligt angivet när munskydd och visir/skyddsglasögon behövs inom äldrevård och omsorg

Läs mer om de uppdaterade riktlinjerna på Arbetsmiljöverkets webbsida