Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. Vårdförbundet och du som förtroendevald berörs i hög grad eftersom vi dagligen hanterar särskilt känsliga personuppgifter som medlemskap i fackförening.

I vår hantering av personuppgifter följer vi gällande dataskyddslagstiftning. Det gör vi genom att värna om medlems integritet och genom att säkerställa att alla medlemsuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt sätt.

Vi har säkrat rutiner, processer och systemstöd som alla förtroendevalda behöver följa. Med detta vill vi uppnå:

  • ökad säkerhet för personuppgifter och minskad risk för incidenter,
  • bättre kontroll över personuppgifter och personuppgiftshanteringen,
  • förebyggande av risk för sanktioner,
  • nödvändig kontroll och effektiva processer genom tydligt definierade roller med tillhörande ansvar och behörigheter,
  • dokumenterade processer som underlättar vid förändringar i verksamheten och verksamhetssystem.

Du som hanterar personuppgifter i Vårdförbundet

För att medlem ska känna dig trygg med hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter ger vi nu dig som förtroendevald utbildningar och konkret stöd i hanteringen av personuppgifter. Utbildningarna görs av alla förtroendevalda som hanterar personuppgifter.

 Du hittar utbildningarna genom att logga in i Kunskapsrummet.